16 / 08 / 2022

Agc Grup İnşaat Mühendislik Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Agc Grup İnşaat Mühendislik Dış Ticaret Anonim Şirketi Beykoz'da Hüseyin Kaymaz, Kenan Uygur ve Stefan Strohmeıer ortaklığında kuruldu.Agc Grup İnşaat Mühendislik Dış Ticaret Anonim Şirketi Beykoz'da Hüseyin Kaymaz, Kenan Uygur ve Stefan Strohmeıer ortaklığında kuruldu.

Agc Grup İnşaat Mühendislik Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:
İNŞAAT 1-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 2-Şirketin amacı can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı sağlamaktır. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı 13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 16-Şirket Yurt içinde ve yurt dışındaki Her türlü Gayrimenkul, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane,otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir,üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, devre mülk irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. 17-İnşaat konusuyla ilgili her türlü imalat, taşeronluk, taahhüt işleri yapabilir. Her türlü kamu ve özel sektörün açmış olduğu ihalelere katılmak teklifler vermek ve projelere ortak olmak ilgili projelerin imal ve inşasını gerçekleştirmek. 18-Bina, arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetleri üstlenebilir. 19-Her türlü inşaat malzemeleri almak satmak bu ürünlerle ilgili bayilikler almak, vermek ithalat ve ihracat yapmak inşaat işlerinin gerektirdiği her türlü makine, iş makinesi yedek parça ve kalıp sistemleri almak satmak ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 20-İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir. İnşaat mimari ve mühendisliği konusuna giren her türlü projelere ait kalorifer, asansör, sıhhi, elektrik, mimari, statik plan ve projelerini hazırlamak şehir planlama ve haritacılık konusunda çizimler yapmak 21-Şirket,amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir,devir ve ferağ edebilir,irtifak,intifa,sükna hakları ile aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir,gerektiğinde şahsi ve ayni haklar leh ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.