Agra Dönüşüm Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Agra Dönüşüm Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Agra Dönüşüm Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Agra Dönüşüm Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Nihat Şen tarafından kuruldu.


Agra Dönüşüm Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Nihat Şen tarafından kuruldu.

Agra Dönüşüm Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut işyeri ticarethane inşatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistlik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya malzemelerinin alımını satımını yapmak. - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. - Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. - Her türlü bina, büro. tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. - Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. - Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. - Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. - Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri, mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. - Her türlü su artıma, atık su sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın ithalat, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. Hava, gaz, içme ve pis suların arıtım projelerini yapmak, arıtma tesislerini kurmak, depolama ıslah, katı atıklarının yeniden dönüşüm işletmelerini yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. - Her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası ve briket imalatı, bunların üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. - Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü mamülleri alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. - Yurt içi ve yurt dışı turlar tertiplemek, yurt dışından gelecek turistlere rehberlik hizmetleri vermek, ulaşım sorunlarına yardımcı olmak, vize ve hukuki işlemlerini takip etmek, turistik tesisler almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, inşa etmek, onarmak, revizyondan geçirerek işletmeye açmak, - Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, - Uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve tur biletleri satışı yapmak, bu hususlar ile ilgili acentelik sözleşmeleri imzalamak. Turistik acenteliklerin şube temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Blv. Mira Towers Apt. No: 2 A/3 ÜMRANİYE