Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Lıudmıla Kudryavtseva tarafından kuruldu. 

Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Lıudmıla Kudryavtseva tarafından kuruldu. 

Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü seracılıkla ile ilgili inşaat yapımı, projelendirme seracılık ile ilgili makine ithalat, ihracatı, montajı ve tüm teknik hizmetlerinin yapılması 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15- Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek. 16- Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. 17- Toprak alım ve satımını yapmak. 18- Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 19- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın alımı, satımı, ithalatı, pazarlaması ve dış ticareti konularında faaliyette bulunmak. 20- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 3. Şahıslara borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı gayrimenkulleri dilediği şart ve koşullarda ipotek verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzrinde irtifak, infa, süknai gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda yazılı konularda başka şirket faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alınarak gerekli ana sözleşme değişikliğinin tescilinden sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Agro Hı Tech Group İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. No:15/28 Bayrampaşa