05 / 07 / 2022

Ahşap sistem çevre dostu ve ekolojiktir...

Ahşap sistem çevre dostu ve ekolojiktir...

Yapı sistemleri içerisinde ahşap taşıyıcı sistemle inşa edilen evlerde yoğun olarak doğal ve ahşap malzemelerin kullanılması doğru bir tercihtir ve bilimsel olarak ta ispatlanmıştırNeye göre derseniz..sistemin çevre dostu malzemelerle üretilmesi, toplum ve insan sağlığı açısından da ne kadar doğru olduğu Dünya da ki örnekleri ile de meydandadır. Tabi bu sistemin ahşap olması sağlık, dayanıklılık, inşa ve konfor gibi avantajlara sahip olduğu için diğer yapı sistemleri ile kıyaslamamak lazım. Hele inşasında kullanılan malzemeleri irdelediğimiz de karşımıza çıkan tablo diğer beton ve çeliğe nazaran çok farklıdır. Betonarme sistemde çimento ve demirin, çelik sistemde de galvaniz, demir ve saçın yoğun olarak kullanılması aslında yaşamsal kalite ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı malumunuzdur. İş bununla da bitmiyor..birde bu malzemelerin kullanımlarından doğan veya kullanım süresince kimyasal radon gazı salgılaması ve yapılarda meydana gelen korozyonun etkisi de bilim adamlarınca açıklanmıştır. Kullanılan malzemelerin çevreye bıraktığı zarar, ziyan ve kimyasal atıklarda işin cabasıdır.

Bugün ülkemizde inşa edilen yapıların %99 unun betonarme ve çelik sistemlerle inşa edilen yapılar oluşturuyor. Tabiatıyla bu bir tercih meselesidir. Ancak burada tercihten daha çok yapısal sistemin ve yerel yönetimlerin pastadan daha çok pay almak ve vergi toplamak için beton ve çeliği öne çıkarması, yüksek katlı binaları şehrin her bölgesinde donatması yanlıştır. İşin daha da enterasan tarafı topraklarının %98 inde deprem riski taşıyan bir ülkede ahşap sistemin bilinmemesi geçin siyasi erkin, belediyelerin ve diğer kurumların bu konuda topluma tercih hakkı olarak sadece betonarme sistemi dayatmasına ne demeli? Bu durum işin kolayına kaçmaktır. Bu tercihlerle şehirlerin yükü de ister istemez altyapı başta olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Tabi bunda inşaat sektörünün de payı vardır. Sektörün ahşap sistem teknolojisini bilmemesi ve dünya gerçeğini görmesine de şaşırmak lazım. Hadi bırakın sektörü bu işle ilintili başta üniversiteler, meslek odaları ve diğer meslek kurum ve kuruluşları da ahşap sistemi bilmesine ne diyeceksiniz? İyi de akademik kurul, kuruluş ve odalar var ama kimse de öğrenmek için çaba göstermiyor. Yahu çağdaş dünya da bu evler neden yoğun olarak kullanılıyor diye düşünmek kimsenin aklına mı gelmiyor mu?

Bakınız bugün Dünyamızda çevre sorunları ile boğuşmanın altında petrol, enerji ve inşaat sektörlerinin olması nasıl açıklanabilir ki? Çevre sorunları ve problemlerin büyük kısmı bu sektörlerin kullandığı, imalat ve üretimlerinden kaynaklanmıyor mu? Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 'sinin, son 35 yılda meydana geldiği zaten biliniyor. Yanlış sanayileşme, enerji, ulaşım ve kentleşme politikaları sonucunda bir dizi toplumsal ekolojik sorun oluşmakta..sağlıksız kentleşme, ranta dayalı plansız yapılaşma, kanalizasyon ve kentlerin çöp sorunu günümüzün başlıca çevre sorunları arasında yer almaktadır. 

İnsanoğlu tarafından inşa edilen her yapının nihai bir ömür süresi vardır. Çevre ve yaşamsal kalite anlamında yapıların ömrünü kısaltan malzemeler ahşap sistemde kullanılmamaktadır. Betonarme yapıların ömrü max.40-50 yıl, çelik evlerin ise ömrü max.30 yılı geçmemektedir. Özellikle evlerin kullanımı düşünüldüğünde zamanla bu malzemelerde ki kimyasal arızalar, atıklar ve kirliliğin nüksetmesi kaçınılmazdır.

Halbuki günümüz teknolojisi ile inşa edilen ahşap taşıyıcılı evler ise bugün yüzyıl ayakta kalabilmektedir. Günümüz teknolojisinde Ahşap yapıların karkas sistemi 3 ana yapısal dan oluşmaktadır.

1-Duvar panelleri,

2-Kirişler,

3-Çatı makasları,

Türkiye şartlarında evlerin temelleri ise radye-betonarme olarak atılmaktadır. Halbuki ABD ve Kanada gibi ülkelerde doğal yaşam ve topoğrafik yapıya dikkat edilmektedir..hafriyat ve toprağın düzeltilmesi gibi işlemler yapılmadan ahşap temeller üzerine evler kurulabilmektedir. Fırınlanmış ahşap kullanılan bu yapısallarda yoğun olarak osb gibi -ağaçın sıkıştırılmış hali- plakalar burgulu çivilerle çakılmakta, her bileşen yerde de çelik plantlar ile sistemin karkası tamamlanmaktadır. Dış cephelere kaplanan nem örtüsü house-wrap, üzerine kaplanan fiberciment, çatılara da shigle kaplanarak evler örtülmektedir. Duvarların izolasyonları da köpük veya cam yünü ile doldurulmakta..en soğuk ve en sıcak iklimler içinde ısı ve ses yalıtımı sağlanabilmektedir. Kullanılan her malzemenin ayrı ve nitelikli özelliği olduğu için riskler de minimuma indirgenmektedir. Çünkü bu evlerde temel amaç memnuniyet, dayanıklılık, bakım gerektirmeme ve sağlıklı bir yaşamdır..ve yaşamın sürekli kalitesini artırmaya yöneliktir. Dikkat edilirse toplum da genel kanı ahşap taşıyıcılı evler için en önemli risk yangın olarak bilinir. Halbuki hiç alakası olmayan bir iddia dır bu..çünkü yangınların en önemli sebebi kısa devredir. Evlerde ki elektrifikasyon eksiz ve buatsız olarak direk sigorta panosuna çekilen alev almayan kablolamalar ile normal bir evin 5 katı fazla kablo kullanılarak donatılmaktadır. Artık buatsız sistemle tesisatta kısa devre olma riski olmayacaktır.

Ahşap yapıların çevresel etkileri ve kullanım kolaylığı yaşamsal kaliteyi de artırmaktadır. Ahşap binaların yapımı, ısıtması ve soğutması ekonomik olup, yaşayanlara en yüksek derecede konfor sağlar. Dünya Greenpeace örgütü bu sistemi ve sistem de kullanılan tüm malzemeleri önermekte ve desteklemektedir. Ahşap uzun süre yaşayan ve dayanıklı bir yapı malzemesi olduğu için ergonomik, bakımı kolay ve sağlıklı bir malzemesidir.

Ahşap sistem iklimlendirme avantajına sahiptir ve soğuk-sıcak dengesini mükemmel sağlar. Minumum ısıtma ve soğutma giderleriyle, maksimum tasarruf ve konfor sağlar. Zararlı kimyasal maddeleri bünyesinde barındırmadığından, tamamen doğal ve ahşabın türevlerinden imal edilmesinden dolayı, alerjik reaksiyonlar, kalp-damar, tansiyon, romatizmal rahatsızlıklar, eklem ve böbrek hastalıklarının önlenmesinde de etkin değer taşır.
İyi haftalar.. 
 
[email protected]