30 / 06 / 2022

Aile konutu şerhi ücreti!

Aile konutu şerhi ücreti!

Aile konutu şerh, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer için tapuda konulan şerhe deniyor. Peki aile konutu şerhi ücreti ne kadar?Aile konutu şerhi ücreti!

Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu olarak ifade ediliyor. Sürekli oturulmayan, yazlık olarak kullanılan konutlar, aile konutu kapsamına girmiyor.


Tapuya aile konutu şerhi konulması halinde, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutu ile ilgili herhangi bir işlemde bulunamıyor.


Medeni Kanun

MADDE 194.- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.


Peki aile konutu şerhi tapuya nasıl konur? Aile konutu şerhi ücreti ne kadardır?


Aile konutu şerhi için herhangi bir masraf talep edilmiyor. Konu ile ilgili 11.06.2002 ve B021TKG0100001-073-1559 sayılı genelge aşağıda yer alıyor.


T.C.

BASBAKANLIK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Tasarruf Islemleri Dairesi Baskanligi 


Sayi : B021TKG0100001-073-1559/ 11.06.2002 

Konu :4721 sayili Türk Medeni Kanunu


Genelge No

2002/7


TAPU VE KADASTRO ..... BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE

............TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜNE

............ KADASTRO MÜDÜRLÜGÜNE


4721 sayili Türk Medeni Kanunu 1/Ocak/2002 tarihinde yürürlüge girmis olup, yapilan düzenlemeyle mülga 743 sayili Türk Kanunu Medenisi'ndeki düzenlemelerde degisiklikler yapilmis ve ilave yeni hükümler de getirilmistir. 


I-AILE KONUTU SERHI: ( M.K. m.194 )

1) Malik olmayan esin talebiyle: Evlilik birliginin resmen devam ettigini kanitlayan nüfus kayit örnegi ile bu konutta birlikte yasantilarini sürdürdüklerini kanitlayan muhtarliktan alinmis belgenin ibrazi halinde "Aile konutudur." serhinin islenmesi,


2) Tasinmaz mal maliki olan esin ya da eslerden her ikisinin birlikte talebiyle: Evlilik cüzdani veya nüfus kayit örneginin ibrazi halinde baskaca bir belge aranmaksizin "Aile konutudur." serhinin islenmesi,


3) Aile Konutu,eslerin bütün yasam faaliyetlerini gerçeklestirdigi ve düzenli yerlesim amaciyla kullandiklari mekanlari ifade ettiginden, zaman zaman ya da hafta sonu kullanmak amaciyla edinilen yazlik konut, dag evi gibi konutlar Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi kapsamina girmediginden, bu yönde gelecek taleplerin karsilanmamasi, 


4) 4721 sayili Türk Medeni Kanununda üçüncü sahsa ait tasinmaz mal üzerine "aile konutudur." serhi verilmesine iliskin herhangi bir düzenleme bulunmadigindan, 194 üncü maddenin son fikrasinda yazili olan durum nedeniyle üçüncü sahsa ait tasinmaz mal üzerine serh verilmemesi,


5) Tasinmaz malin üzerinde mevcut "aile konutudur." serhinin terkini:


a) Serh malik olmayan esin talebiyle islenmis ise; yine malik olmayan esin talebiyle, 


b) Serh her iki esin birlikte talebiyle islenmis ise; her ikisinin de talebiyle,


c) Eslerin birlikte malik oldugu hisseli tasinmaz mallarda serh eslerden birinin talebiyle islenmis ise; serhi islettiren esin talebiyle,d) Malik olan esin talebiyle serh verilmis ise malik olmayan esin de talep ya da muvafakatiyla,


Terkin edilmesi, ancak malik olmayan esin ya da eslerin birlikte malik oldugu hisseli tasinmaz mallarda serh talebinde bulunan esin ölümü ya da bu konuda alinmis mahkeme kararinin ibrazi halinde diger esin tek tarafli talebiyle de terkin isleminin karsilanmasi,


6) Aile konutu serhi eslerden herhangi birinin tek tarafli talebiyle islenmis ise diger ese islemin sonucundan duyuruda bulunulmasi,( M.K. m.1019 )


7) Aile konutu serhi islenmesinde; gereken hallerde tasinmaz malin serhi talep edilen tasinmaz mal ile ayni oldugunun kadastro müdürlügünce veya muhtarlikça tespit edilmesi,


8) Mali yönü: Aile konutu serhine yönelik 492 sayili Harçlar Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmadigindan talebin harç, Ö.I.V., E.K.P. ve döner sermaye ücreti tahsil edilmeden karsilanmasi,


9) Hukuki sonuç: "Aile konutudur." serhi bulunan taşınmazda eslerin rızası sağlanmadıkça tapu kütüğü üzerinde tasarrufi taleplerin karşılanmaması, ( M.K. m.194/1 )


Gerekmektedir.


Aile konut şerhi nasıl konulur?