Aile yurdu kiraya verilir mi?

Aile yurdu kiraya verilir mi?

Türk Medeni Kanununda yer alan esaslara göre, konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte aile yurdu hâline getirilebiliyor. Peki aile yurdu kiraya verilir mi? İşte yanıtı...


Aile yurdu kiraya verilir mi?

Türk Medeni Kanununda yer alan esaslara göre, konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte aile yurdu hâline getirilebiliyor. Peki aile yurdu kiraya verilir mi?


Aile yurdunun kurulabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekiyor ve aile yurdu, taşınmazlarda bazı tasarruf haklarını kısıtlıyor.


Kanuna göre, aile yurdu haline getirilecek taşınmazların büyüklüğü, üzerindeki rehin haklarına ve malikin diğer mallarına bakılmaksızın, bir ailenin normal geçimine ve barınmasına yetecek ölçüden fazla olamıyor.


Tasarruf hakkının sınırlanması

Aile yurdu hâline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez ve kiraya verilemez. Aile yurdu ve eklentileri hakkında, mahkeme eliyle yönetim hâli saklı kalmak kaydıyla, cebrî icra yoluna başvurulamaz.


"Aile yurdu kiraya verilir mi?" sorusunun yanıtı görüldüğü üzere, kiralanamaz şeklinde karşımıza çıkıyor. Aile yurdu ile ilgili diğer hükümler şu şekilde sıralanıyor:


Kan hısımlarının aile yurduna alınması

Malikin, yoksulluğu sebebiyle aile yurduna alınmaya muhtaç bulunan ve kabullerine engel olacak durumları olmayan üstsoyunu, altsoyunu ve kardeşlerini yurda kabul etmesine mahkemece karar verilebilir.


Malikin ödemede acze düşmesi

Malik borçlarını ödemede acze düşerse, aile yurdunu yönetmek üzere mahkemece bir yönetici atanır. Yönetici, yurdu amacına ve alacaklıların menfaatlerine uygun biçimde yönetir.


Alacaklılar, haklarını aciz belgelerindeki tarih ve iflâstaki sıraya göre alırlar.


Aile yurdu nasıl kurulur?