04 / 07 / 2022

Akçalı Global Gayrimenkul Ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Akçalı Global Gayrimenkul Ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi 300 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.
Akçalı Global Gayrimenkul Ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi  300 bin TL sermaye ile bugün Mert Akın Akçalı, Mert Gençay ve Serter Akçalı tarafından kuruldu.


Akçalı Global Gayrimenkul Ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi ş konusu; a.  Her türlü gayrimenkul ve inşaat yatırımları yapmak.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kale bodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. b.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü nalburiye işleri yapmak.  c.Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi.Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarınıdevir almak. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden,mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. İlgilimevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kilgrupları,kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit,boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması,çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı,ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.İlgili mevzuata riayet etmek koşuluile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit,diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması,işlenmesi, alımsatımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.  Kok kömürü, mangal kömürü,linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğertürevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.  d. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak ve yaptırmak. Her türlü kumaştan ve tekstil ürünlerinden seccade   halı,paspas türü klozet ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler