Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi kuruldu! Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi, Nedim Can Sipahi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Ertuğrul Çağrı Ersoy Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 200 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da kuruldu.

Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi, Nedim Can Sipahi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Ertuğrul Çağrı Ersoy Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 200 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da kuruldu. 


Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının  yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Amaç ve konusunun tahakkuku için her nevi taşıt araçlarının satın alınması, kiralanması ve kullanılması, p. Şirket mevzuuna ait faaliyetler için gerekli gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması için sözleşmelerinin tapuya tescil ve şerhi, kiraya verilmesi, satılması, gayrimenkul ve gayrimenkul mahiyetindeki ayni haklar ve gayri maddi haklar üzerinde ipotek alınması şirket borçlarına ve üçüncü şahıs borçlarına karşılık ipotek verilmesi ve her türlü kefalet verilmesi ve aleyhine diğer haklar tesisi. q. Şirket gerektiğinde ihtiyacı için kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek ayni ve kefalet kredileri temin etmek. r. Konusu ile ilgili için yurt  içinde ve yurt dışında büro  kiralamak, kiraya vermek, alım satımı ve inşaatlarını yapmak,  yaptırmak ve inşaat imal taahhütlerinde  bulunmak.


Akent Yapı Sanayi Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Yeni Sahra Mahallesi, Karaman Caddesi, No:5.