01 / 07 / 2022

Akfen GYO 2021'de en yüksek kira geliri rakamına ulaştı!

Akfen GYO 2021'de en yüksek kira geliri rakamına ulaştı!

Akfen GYO, 2021 yılında kuruluşundan beri en yüksek kira gelirine ulaştı. İşte Akfen GYO'nun 2021 yılına ilişkin hasılat ve kira geliri bilgileri...Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı. 

Akfen GYO 2021 de en yüksek kira geliri rakamına ulaştı!

2021 yılında Accor tarafından işletilen otellerin doluluk oranlarının yüzde 33’den yüzde 55’e çıkması, TL’nin değer kaybına rağmen ortalama oda fiyatlarının 31 Euro'dan 32 Euro’ya yükselmiş olması ve Bodrum Loft ile 2 yurt kompleksinin portföye dahil edilmesi ile pandeminin yaratmış olduğu gelir kayıpları hızlı bir şekilde telafi edildi ve Euro bazında Akfen GYO'nun kuruluşundan bu yana en yüksek kira gelirine ulaşılmasını sağladı. 

Akfen GYO 2021 de en yüksek kira geliri rakamına ulaştı!

Akfen GYO'nun 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Türkiye genelindeki hasılatı 122 milyon 985 bin 695 TL olarak belirlendi. 

Akfen GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 27 OCAK 2022 TARİH VE 2022/2 SAYILI KARARI
VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 27.01.2022 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel ve konsolide finansal durum tablosu, bireysel ve konsolide kapsamlı gelir tablosu, bireysel ve konsolide nakit akış tablosu ve bireysel ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

-Tarafımdan incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-Sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederim.

Saygılarımla,

AZİZ AHMET KACAR                     OĞUZ SATICI                          MEHMET BAHATTİN YÜCEL                SERTAÇ F. KARAAĞAOĞLU

01/01/2021 - 31/12/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın