03 / 07 / 2022

Akın çağlar: 237 bin kişinin konut sahibi olmasını sağladık!

Akın çağlar: 237 bin kişinin konut sahibi olmasını sağladık!

Ziraat Bankası Genel Müdürü çağlar, 'Son  5 yılda 237 bin kişiyi konut sahibi olmasını sağladık, kullandırmış olduğumuz  kredilerle' diye konuştuZiraat Bankası 'nın 2010 yılında aktif büyüklüğü 151 milyar liraya ulaştı, sektördeki pazar payı ise yüzde 15 olarak  gerçekleşti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın çağlar, genel müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, Banka 'nın 2010 yılı faaliyet sonuçlarını paylaştı.

Burada yaptığı sunumda 2002 yılında 38 milyar lira olan aktif büyüklüğün 151 milyar liraya ulaştığını anlatan çağlar, Ziraat Bankası 'nın sektörde pazar  paylarının ise yüzde 15 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Sektörel büyüklükleri dikkate alarak bankacılık yaptıklarını ve kamunun gücünü, kamu bankasının ayrıcalığını hiçbir zaman kullanmadıklarını ifade eden çağlar, 2009-2010 yılı içerisinde sektörün aktif büyümesi yüzde 20,8 iken, Ziraat  Bankası 'nda bu oranın yüzde 21,4 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Ekonomik krizin ardından piyasalarda oluşan güçlü kredi talebi doğrultusunda oluşturulan stratejiyle, 2010 yılında 'kredilerde büyüme'  hedefinin öne çıkarıldığı anlatan Genel Müdür, buna bağlı olarak da sağlanan  yüksek performansın neticesinde 2010 yılı karının net 3 milyar 713 milyon liraya  ulaştığını belirtti.

Kredilendirme konusunda sektör ortalamasının üzerinde bir artışla tüm kesimlere desteklerini sürdürdüklerini belirten çağlar, kredi büyüklüğünün 56  milyar lirayı aştığını ve sektörde en çok kredi kullandıran ilk 3 banka arasına  girdiklerini kaydetti.

GÜNDE 315 MİLYON LİRA KREDİ VERİLİYOR

çağlar, 2009 yılında 1,1 milyar lira seviyesinde olan haftalık ortalama kredi kullandırımının, geçen sene 1,6 milyar liraya ulaştığını, bir başka ifade  ile günde ortalama 315 milyon lira, saatte de 40 milyon lira kredi  kullandırdıklarını söyledi. Geçen yıl kredilerde fevkalade iyi bir performans  gösterdiklerini düşündüklerini belirten Genel Müdür, şunları kaydetti:

'Bizim şöyle bir stratejimiz vardı; kredilerimizin yüzde 50 'sini bireysel kullandıracağız, çünkü milyonlarca insanın girip çıktığı bir müşteri  segmentine sahibiz. Yüzde 25 'ini ticari segmentte, yüzde 25 'ini tarımsal  segmentte kullandıracağız diye planlamıştık. 2009 yılına kadar bu dağılımı hiç  bozmadan geldik. Sadece 2010 yılında ticari kredilerde bir parça atak yapmamızdan  dolayı ticari kredilerdeki dağılımımız yüzde 30 'lara gelmiş durumda. Türk  bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 50 'sini Marmara 'da, ağırlıklı bölümünü de  İstanbul 'da, diğer kalan kısmını Anadolu 'nun değişik bölgelerinde kullandırırken,  banka olarak biz kredilerimizin yüzde 71 'ini Anadolu 'nun değişik yörelerinde  kullandırıyoruz. Sadece yüzde 29 'luk kısmını ise Marmara bölgesinde  kullandırıyoruz.'

49 banka arasında sektörün en fazla Türk Lirası kredi kullandıran bankası durumunda bulunduklarına dikkat çeken çağlar, kriz dönemi olan Eylül 2008 'den  bugüne kadar Türk bankacılık sektörü kredileri yüzde 45 artarken, Ziraat  Bankası 'nın yüzde 104 oranında artırarak 56 milyar liralık sonuca ulaştıklarını  bildirdi.

çağlar, haftada 480 milyon liraya ulaşan bireysel kredi hacmine ulaştıklarını ve bireysel müşteri sayılarının da 6,7 milyon olduğunu dile getiren  çağlar, 'Tüketici kredilerinde, 81 ilin 78 'inde en çok kredi kullandıran  bankayız. Yine her 3 kişiden biri ihtiyaç kredisini bankamızdan kullanmakta. Son  5 yılda 237 bin kişiyi konut sahibi olmasını sağladık, kullandırmış olduğumuz  kredilerle' diye konuştu.

HAZİNE BORçLANMASININ 4 'DE 1 'İNİ ZİRAAT ÜSTLENDİ

2010 yılında bankacılık sektörünün menkul kıymetlerde yüzde 10 büyürken, Ziraat Bankası 'nın yüzde 8 büyüdüğüne işaret eden Can Akın çağlar, şu anda 73  milyar liralık menkul kıymet taşıdıklarını da kaydetti. çağlar, Hazine  borçlanmalarının 4 'de 1 'inin Banka tarafından üstenildiğini, bunun da sektördeki  tüm bankaların elindeki kağıtların 4 'de 1 'inin Ziraat Bankası tarafından  taşındığı anlamına geldiğini bildirdi.

TARIMSAL KREDİLERDE YÜZDE 77 'LİK ARTIşž

Tarımsal kredilerin 147 yıldır uğraş verdikleri ve hiç vazgeçmedikleri bir uğraş alanları olduğunu anlatan Can Akın çağlar, tarımsal kredilerin yüzde 77  artış ile 13,6 milyar liraya yükseldiğini ve 2010 yılında çiftçiye günde ortalama  53 milyon lira kredi kullandırdıklarını kaydetti.

Son 7 yılda 3,8 milyon çiftçiye kredi kullandırdıklarını ve kullandırdıkları kredilerin hacminin de 39 milyar liraya ulaştığını ifade eden
 çağlar, tarımsal kredilerde işletme ihtiyaçlarının yanı sıra yatırım kredilerinin  de ağırlık kazanmaya başladığını söyledi.

ARTIK SADECE çİFTçİNİN BANKASI DEĞİL

Ziraat Bankası 'nın artık sadece çiftçinin bankası olmadığını, Banka 'nın ticari segmentte de KOBİ 'lerin bankası olmaya gayret ettiğini dile getiren  çağlar, 'Geçen yıl 18 bin KOBİ 'ye kredi kullandırarak, sektörde KOBİ 'lerin  tercih ettiği ikinci banka olduk' dedi.

çağlar, Banka 'nın ticari kredilerin 15,9 milyar liraya ulaştığına dikkat  çekti. Toplam bireysel kredilerin 2010 sonu itibariyle 23,5 milyar liraya ulaştığını belirten çağlar, bireysel kredilerde haftalık ortalama 480 milyon lira  tutarında kredi kullandıran Ziraat Bankası 'nın toplam bireysel kredilerde olduğu  gibi ihtiyaç kredilerinde de sektör lideri olduğuna vurgu yaptı. çağlar, ihtiyaç  kredilerinin 14,7 milyar liraya ulaştığını, ayrıca, 2010 yılında Ziraat  Bankası 'nın tüketici kredilerinde 81 ilin 78 'inde lider olduğunu söyledi.

SEKTÖRDEN DAHA DÜşžÜK TAKİP ORANI

Can Akın çağlar açıklamasında, sektörün üzerinde gerçekleşen kredi artışına ve bu artışın yoğun rekabet şartlarında sağlanmasına rağmen, Banka 'nın  takip oranının yüzde 1,2 ile sektör oranı olan yüzde 3,6 'nın altında kalmaya  devam ettiğine dikkat çekerek, bunun sağlıklı kredilendirme ve etkili takibin bir  sonucu olduğunu ifade etti. Ziraat Bankası 'nın 2009 yılında 98 milyar lira olan toplam mevduatının,  2010 yılında gösterilen performans ile yaklaşık 27 milyar lira artarak 125 milyar  lirayı aştığını, mevduatta yüzde 21 olan sektör artış ortalamasına karşılık banka  artış oranının yüzde 28 olduğunu ifade eden çağlar, sektörün yaklaşık dörtte  birini oluşturan tasarruf mevduatı ile lider olan Ziraat Bankası 'nın bu konumuyla  da müşteri tabanının sadakatini ve güvenini arkasında hissettiğini belirtti.

Genel Müdür çağlar, 2010 yılında gerçekleşen yüzde 2,8 'lik aktif karlılığı ve yüzde 31,8 'lik özkaynak karlılığı oranların sektör ortalamasının üzerinde  olduğunu da sözlerine ekledi.

şžUBELEşžMEYE DEVAM

Banka 'nın 2010 yılında yeni açtığı 74 şube ile 2010 sonu itibarıyla faaliyetlerine yurtiçinde bin 379 şube ile devam ettiği belirten çağlar, şu an  itibarıyla Ziraat Bankası 'nın 420 yerde tek banka olarak hizmet götürdüğüne ve bu  yerleşim yerlerinde 2,1 milyon kişiye 5,8 milyar lira kredi kullandırıldığına  işaret etti.

Halen Ziraat Bankası 'nın en yaygın yurtdışı teşkilatına sahip Türk bankası olduğunu söyleyen çağlar, ilk Türk bankası olarak Erbil 'de açtıkları şube  ile birlikte yurt dışında 17 ülkede 76 hizmet noktasına ulaştıklarını bildirdi.

çALIşžANLARDA EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Ziraat Bankası 'nın son 7 yıldır Türkiye 'nin en karlı bankası olduğunu vurguladı. Personel başına verimlilikten bahseden çağlar, halen sektörde şube  başına 19 kişi çalışırken, Ziraat Bankası 'nın şube başına 16 kişi ile hizmet verdiğini kaydetti.

Personelin eğitim seviyesi konusunda da bilgi veren çağlar, 2002 yılında Banka çalışanlarının sadece yüzde 26 'sı yüksek okul mezunu iken, bugün bu oranın  yüzde 76 'ya ulaştığını kaydetti.

AA