Akin Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akin Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akin Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Gönül Altıntaş tarafından kuruldu.


Akin Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Gönül Altıntaş tarafından kuruldu.

Akin Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Amaç Ve Konu: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a-Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özek sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrika yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, c-Yurt içinde ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapıları, sanat yapıları, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiyehaneleri ,demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller , kanalizasyon , içme suyu, boru, boru hatları her türlü enerji nakil hatları ,askeri yapılar, depolar, hava limanları spor tesisleri , iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak , resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek çelik, beton, kargir , ahşap, prefabrike her türlü inşaat işlerini yapmak, d-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, e-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri ,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat elektrik, tesisat, yol, su kanalizasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek ,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek, f-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak ,yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, g-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, h-Mimarlık, mühendislik, inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri mühendislik mimarlık hizmetleri müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan proje çizmek ,çizdirmek, fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak , hazırlanan projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek ,metraj işlerini yapmak ,montaj işlerini yapmak,taahhüt etmek haritacılık yapmak ,müşavirlik ,komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim etmek, ı-Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunların tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğinde ki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir taşınmazların mevzi imar planlarının talep edebilir. Taşınmazların yönetimini üstlenebilir, i-Her nevi yıkım, tadilat onarım restorasyon, dekorasyon, ısı yalıtımı izolasyon işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum, çakıl, mıcır, çimento, demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalp iskele ,portatif ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak kiraya vermek, satmak. j-Şirket konusu içindeki inşaat, dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunların kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir, k- Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak proje uygulamalarını yapmak, l-Dekorasyonla ilgili spor salonlarını saha çizimi, boya, parke ve cam cila duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak, m-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan proje, teknik hesaplar danışmanlık etüd araştırma, tasarım fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, n-Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj , yol,su, kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı parselasyon planlarının yapım ve uygulama işlemlerinin yapılması o-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapılması ö-Her türlü kaba inşaat malzemeleri ,ince inşaat malzemeleri, hırdavat ,sıhhi tesisat malzemeleri ile bu malzemelerin yanında kullanılan yardımcı mamullerin alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, p-Her türlü dekorasyon malzemeleri ile mobilya, ağaç doğramada kullanılan aksesuarların imali,alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak, r-Her türlü inşaat malzemeleri tuğla, kiremit ,kum, çimento, mıcır, inşaat demiri ,fayans,karo, kalebodur, parke, mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları hazır sıva, iç ve dış sıva, badana, tecrit ve izolasyon malzemeleri boya,armatürler, asma tavan, açılır kapanır çatı,pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Seyrantepe Mh.Nato Cd.N.16/2 Kağıthane