Çukurova Balkon

Akiş GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Akiş GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı! Akiş GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Akiş GYO, 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) , Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 9 aylık raporları hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO, 1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait finansal tablolar, 1 Ocak 2017 - 30 Eylül 2017 ara döneminine ait faaliyet raporunu ve konsolide olmayan sorumluluk beyanını KAP'ta yayınladı.


Sorumluluk beyanı;        
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ:  06/11/2017
KARAR NO :         54
 
30 Eylül 2017 dönemine ilişkin,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 30.09.2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
beyan ederiz.

İstanbul,
06 Kasım 2017
Saygılarımızla,

 

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın