12 / 08 / 2022

Akiş GYO BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki ilk GYO olacak!

Akiş GYO BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki ilk GYO olacak!

Sürdürülebilirlik bakış açısını dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi birçok farklı alandaki bütün süreçlerine entegre eden Akiş GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne katıldı. Akiş GYO, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2022 Ocak itibariyle yer alan tek gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi haline gelecek. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni değerlendirme sistemine geçiş yapılan 2021'in ikinci yarısından bu güne iki dönem güncellemesi gerçekleştirildi ve bugüne kadar iki farklı dönemde yalnızca dört şirket endekste yer alabildi. 

Akiş GYO BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ndeki ilk GYO olacak!

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK İSTİYORUZ”

AKİŞ GYO A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, konuya ilişkin açıklamalar yaptı ve “Türkiye’de varlık ve piyasa değeri olarak sektörümüzün en büyük oyuncularından biri konumundayız. Şirket olarak, paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak öncelikli amacımız. Sahip olduğumuz ticari gayrimenkulleri ile geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturmaya öncelik veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile de bu alanlardaki etkinliğimizi her dönem arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik raporumuz kapsamında yıllık olarak bu alanlardaki çalışmalarımızı paydaşlarımız ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Dijitalleşme ve inovasyon, iklim güvenliği, çalışan memnuniyeti ve gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyeti ve kurumsal yönetişim gibi ana başlıklar sürdürülebilir değer konusundaki odak alanlarımızı oluşturuyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olarak bu alanda doğru işler yaptığımızı bir kere daha görmüş olduk. Öte yandan Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmemizle birlikte bu tema odağında yatırım yapan kurumsal yatırımcıların da radarına girerek hitap ettiğimiz yatırımcı kitlesini de genişletmiş olacağız. Bu açından son derece mutluyuz. Bu süreçte bizlere eşlik eden ve destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, BIST’te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin payları bulunuyor. Endeks; şirketlerin küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının gerilemesi sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirlikle ilgili olaylara nasıl yaklaştıklarını gözler önüne seriyor. Ayrıca şirketlerin hayata geçirdikleri faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesine ve bir anlamda tescil edilmesine imkan sunuyor.

Akiş GYO ne kadarlık yurt içi satış yaptı?