Akiş GYO, Ottoman Gayrimenkul'deki paylarını sattı!

Akiş GYO, Ottoman Gayrimenkul'deki paylarını sattı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) iştirak satışı hakkında açıklama yaptı.


Akiş GYO'nun Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birleşmesi neticesinde mali tablolarına dahil olan, sermayesinin yüzde 10'una sahip olduğumu iştiraki tasfiye halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının, diğer mevcut hissedarlar ile birlikte hareket etmek suretiyle şirketin tüm borç ve diğer tüm yükümlülüklerinin devrini sağlayacak şekilde 1 TL tutar üzerinden Akiş GYO ile ilişkili taraf olmayan alıcıya satışının gerçekleştirilmesine,

Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarının anılan şirketten olan ortak alacaklarının tahsil imkanının olmaması nedeniyle hisse satış işlemi ile eşzamanlı olarak diğer mevcut hissedarlarla birlikte hareket etmek sureti ile iştirakimizden olan 2 milyon 153 bin 879,08 TL tutarındaki alacağımızın da alıcı'ya devrine karar verildi. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzca,

-   Şirketimizin Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşmesi neticesinde mali tablolarımıza dahil olan, sermayesinin %10'una sahip olduğumuz iştirakimiz Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının, diğer mevcut hissedarlar ile birlikte hareket etmek suretiyle Şirketin tüm borç ve diğer tüm yükümlülüklerinin devrini sağlayacak şekilde 1-TL tutar üzerinden Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan alıcıya satışının gerçekleştirilmesine,
 
-   Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarının anılan şirketten olan ortak alacaklarının tahsil imkanının olmaması nedeniyle hisse satış işlemi ile eşzamanlı olarak diğer mevcut hissedarlarla birlikte hareket etmek sureti ile iştirakimizden olan 2.153.879,08-TL tutarındaki alacağımızın da alıcı'ya devrine ,
 
Karar verilmiştir. 
 
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

EK AÇIKLAMA: 

-   Açıklama ekinde sunulan değerleme raporunda detayları verildiği üzere Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. ("Ottoman") hisselerinin toplam değeri (-22.196.000) TL olarak belirlenmiş ancak Ottoman'ın satılarak faaliyetine devam etmesi durumunda değer (-10.213.000) TL olarak saptanmıştır. Şirketimiz, tasfiye durumu başta olmak üzere tüm ortaklar ile beraber heraket ederek Ottoman'dan olan ortak alacaklarının tahsil imkanının olmaması, devam eden davalar ve olası tüm yükümlülükler düşünülerek Şirketteki tüm paylarını 1 TL bedel ile satma konusunda karar vermiştir. 30/09/2018 tarihli Akiş GYO mali tablolarında Ottoman'ın mali tablolarının değerlendirilip, finansal varlık tutarı kalmaması nedeniyle "Finansal Varlık Değer Düşüklüğü" yazılarak, değeri sıfırlanmış olduğu için, yukarıda açıklanan işlem neticesinde hisse satışı olarak zarar yazılmamakla birlikte, alacağımızın devredilmesi sonucu toplam kayıp/zarar tutarı 2.153.879 TL'dir.

Dosya için tıklayın