Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!


Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi Şişli’de  100 bin TL sermaye bedeli  ile Deniz Akkoca Ersarı ve Cemre Akkoca tarafından kuruldu.Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi Şişli’de  100 bin TL sermaye bedeli  ile Deniz Akkoca Ersarı ve Cemre Akkoca tarafından kuruldu.

Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi konusu:
1-Her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları , ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar, dizayn mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yapılması. 2-Her türlü inşaat, taahhüt, nakliyat işlerinin yapılması. 3-Her türlü mimari plan proje çiziminin ve taahhüdünün yapılması. Bunların uygulamaya konulması, fenni mesullük alınması, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat işlemlerinin yapılması. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapılması ve uygulaması. Üç boyutlu modelleme çiziminin yapılması, peyzaj projesi ve peyzaj uygulaması yapılması, dekorasyon, tadilat, rölöve restorasyon ve onarım yapılması. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çiziminin ve uygulamasının yapılması veya başka bir firma ile birlikte yürütülmesi. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. 4-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin verilmesi ve alınması, fenni mesuliyet üstlenilmesi, hakediş düzenlenmesi, geçici ve kesin kabullerin yapılması ve yaptırılması, yurt içi ve yurt dışında, mühendislik ve mimarlık çalışmaların yapılması ve yaptırılması üzere ofis ve büroların açılması. 5-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrolörlüğü yapılması ve yaptırılması. 6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mobilya ve aksesuar üretimi, alımı, satımı, ihracatı ve ithalatının yapılması. Şirket bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için; a-) Konusu ile ilgili gerek yerli ve gerek yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir. b-) Şirketin amaç ve konusuna ulaşabilmesi için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar ,her türlü menkul, gayrimenkul, araç alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, taşınmaz üzerinde irtifak ve intifa ve sükna hakları tesis edebilir veya ettirebilir, bunları devren alabilir veya devir edebilir, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edebilir, depo ve satış mağazaları açabilir, icabında inşa eder, sanayi ve ticari yatırımları yapabilir, c-) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (Know-how) ve diğer mülkiyet hakları iktisap eder, bunların üzerinden lisans anlaşmaları yapar, bunları satar, şirketin çalışma konularında yurt içinde ve dışında her türlü etüt ve müşavirlik hizmetleri yapar veya başkalarına yaptırabilir, d-) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alabilir ve diğer şahıs ve kuruluşlara verebilir, e-) Şirketin konusu ile ilgili her türlü makine tesis ve cihazları ve yedek parçalarını alıp satabilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, f-) Şirket amaçlarını yerine getirebilmek için yurtiçinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurtdışındaki pazarlamada, uzun, orta, kısa vadeli borca girebilir. Kredi temini karşılığında garanti verebilir.

 Adres: ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO:175/4 ŞİŞLİ