Akmerkez GYO kar payı dağıtacak mı?

Akmerkez GYO kar payı dağıtacak mı?Akmerkez GYO'nun kar payının 51 milyon 796 bin 960 TL tutarındaki kısmının ilk taksit olarak, 14 milyon 905 bin 600 TL tutarındaki kısmının ikinci taksit olarak ve 15 milyon 278 bin 240 TL tutarındaki kısmının üçüncü taksit olarak ödenmesine karar verildi. 


Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtımı hakkında açıklama yaptı. 

Akmerkez GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan 2020 yılı net dönem karı 56 milyon 870 bin TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan net dönem karı 58 milyon 756 bin 235,89 TL oldu. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan dağıtılabilir karın 56 milyon 870 bin TL tutarındaki kısmından: Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde 20'sine ulaştığından yüzde 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, 56 milyon 870 bin TL'nin 1 milyon 863 bin 200 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına, kalan karın 49 milyon 933 bin 760 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, toplam 51 milyon 796 bin 960 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin yüzde 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4 milyon 993 bin 376 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, şirketin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30 milyon 183 bin 840 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3 milyon 18 bin 384 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklarına dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81 milyon 980 bin 800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine, kar payının 51 milyon 796 bin 960 TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14 milyon 905 bin 600 TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15 milyon 278 bin 240 TL tutarındaki kısmının 22 Aralık 2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine, ikinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirket tarafından kamuya duyurulmasına, Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, iş bu kar dağıtım önerisine ilişkin kararının ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verildi. 

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu

8.966.650

0

15,26

2,2

220

B Grubu

6.251.036

0

10,64

2,2

220

C Grubu

5.277.514

0

8,98

2,2

220

D Grubu

61.485.600

0

104,64

2,2

220

TOPLAM

81.980.800

0

139,52

2,2

220

 

Akmerkez GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL tutarındaki kısmından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. 56.870.007,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine,

9. Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,

10. İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,

11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,

12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,


karar verilmiştir.