Akmerkez GYO'nun esas sözleşme tadiline bakanlıktan onay!

Akmerkez GYO'nun esas sözleşme tadiline bakanlıktan onay!Akmerkez GYO'nun esas sözleşme tadil tasarısı 20 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.


Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) esas sözleşme tadiline ilişkin bakanlık onayı hakkında açıklama yaptı. 

Akmerkez GYO'nun Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket'in Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesi, ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, ‘Payların Devri' başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tadil başvurumuz  T.C. Ticaret Bakanlığı'nın  E-50035491-431.02-00063146091 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulundu. 

Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı 20 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Akmerkez GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket'in Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesi, ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, ‘Payların Devri' başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tadil başvurumuz  T.C. Ticaret Bakanlığı'nın  E-50035491-431.02-00063146091 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.

Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı 20.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Dosya için tıklayın