Aksa Enerji'den bedelli sermaye artırımı iptali!

Aksa Enerji'den bedelli sermaye artırımı iptali!

Aksa Enerji Üretim A.Ş, Kazancı Holding A.Ş.'nin Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de sahip olduğu payların satışı planında değişiklik ve buna bağlı olarak Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından alınan bedelli sermaye artırımı kararının iptali hakkında açıklama yaptıAksa Enerji'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Hatırlanacağı üzere Şirketimiz ortaklarından Kazancı Holding A.Ş., 21 Aralık 2010 tarih ve 102 sayılı kararı ile Şirketimizin sermayesinin %8,00'ine karşılık gelen 46.200.000 TL nominal değerli B Grubu payların satışını kararlaştırmıştı.

Ayrıca, Şirketimiz Aksa Enerji Üretim A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 21 Aralık 2010 tarih ve 175 sayılı kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde,  58.500.000 TL tutarında bedelli sermaye artışına karar vermiş ve bu amaçla 22 Aralık 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunmuştu.

Şirketimiz ana ortağı Kazancı Holding A.Ş.'nin 1 Mart 2011 tarih ve 107 sayılı kararı uyarınca;

1. Kazancı Holding A.Ş.'nin satmayı planladığı pay miktarının değiştirilerek, satışa sunulacak azami pay miktarının Aksa Enerji Üretim A.Ş. sermayesinin %11,93'ünü temsil eden 68.900.000 TL nominal değerli B Grubu pay olarak yeniden belirlenmesine,

2. Kazancı Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan satıştan elde edilecek gelirin tamamının eşzamanlı olarak Kazancı Holding A.Ş. ve diğer grup şirketlerinin Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye olan borçlarının geri ödenmesinde kullanılmasına,

3. Kazancı Holding A.Ş. tarafından yapılması planlanan bu satışın piyasa koşullarına bağlı olarak 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmesine,
karar verilmiştir.

Buna bağlı olarak Şirketimiz Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu 1 Mart 2011 tarihinde toplanarak aldığı 186 sayılı karar uyarınca;

1. Şirketimizin 21 Aralık 2010 tarih ve 175 sayılı kararında belirtilen sermaye artırımı kararının iptal edilmesi ve söz konusu sermaye artışı ile ilgili SPK'ya yapılan başvurunun geri çekilmesi,

2. Grup şirketlerinin Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ne olan borçlarının tahsilinden elde edilecek kaynakların öncelikli olarak mevcut enerji santrallerinin kapasite artırımı ve yeni santral yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılması,kararlaştırılmıştır."


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com