Aktuğ Danışmanlık Emlak İmalat İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aktuğ Danışmanlık Emlak İmalat İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aktuğ Danışmanlık Emlak İmalat İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ergül Aktuğ tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 29 Ocak'ta Avcılar, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kuruldu.


Aktuğ Danışmanlık Emlak İmalat İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ergül Aktuğ tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 29 Ocak'ta kuruldu. 


Aktuğ Danışmanlık Emlak İmalat İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. p. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. r. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları ya da Müdürlükleri tarafından koruma altına alınmış her türlü tarihi yapının restorasyon ve yeniden inşası işlemlerini ve imalatlarını yapmak. s. Her türlü yol altyapı ve üstyapı işleri, kazı, dolgu, tranşe açılması, tefsiye, sıkıştırma, sanat yapıları, asfalt, beton ya da parke taşı yol kaplamalarının yapılması, yağmur suyu, pis su-kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telekominikasyon hatlarının döşenmesi ve imalatlarının yapılması işlerini yapmak. t. Betonarme ya da çelik konstrüksiyon tarzında her tür yapının taşıyıcı sistemini projelendirmek ve imalatını yapmak. u. Her türlü inşaat malzemesi ve gayri menkul alım satımını gerçekleştirmek. v. Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı yapmak ve yaptırmak. y. Pamuk, yün, ipek, keten, kıl, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımından ve diğer maddelerden elde edilen ip ve ipliklerden el ve makine dokuması halı, kilim ve seccadelerin imalatı, toptan alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. z. Halı, kilim üretiminde kullanılacak her türlü makine, tezgah ve yedek aksamı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalat, toptancılık-perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili herhangi bir madde, makine, teçhizat, ham madde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, satışı ve tekrar satışında bulunmak. 2. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 3. Şirketin faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 4. Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.  5. Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil


Aktuğ Danışmanlık Emlak İmalat İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Avcılar, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, Mektep Sokak, 62/B.