Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Lo`Ay M.Y.Aref    Rabıeh tarafından kuruldu. Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Lo`Ay M.Y.Aref    Rabıeh tarafından kuruldu. 

Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
a-Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, tır, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alım ve satım işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, b-Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak. c-İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. ç-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. d-Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. e-Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. f-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. g-Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak. ğ-Her türlü arsa, arazi, tarla, çiftlik, konut, site, ticarethane, iş yeri, fabrika, üretim tesisi, ve sair gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, pazarlaması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesini yapmak. h-Her türlü gayrimenkul, arsa, arazi konut, iş yeri vb. alımı, satımı, kiralanması veya bu konularda emlak ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. ı-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle devre mülk, apart otel, kamping, mesken, ev, apartman ve iş yeri gibi gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek. i-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. j-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. k-Her türlü ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kurma, ifraz ve tevhit, cins değişikliği hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme), aplikasyon, belediyelerden harita ve bölge imar planı çıkarma, ilgili müdürlüklerden röperli kroki ve çap belgesi alma, vergi muafiyeti belgesi alma veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma ve emlak beyannamesi düzenlemeleri yapmak. l-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. m- Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. n-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. o-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. ö- Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerinin üretimi, alım satımlarını, ithal ve ihracı, pazarlanması, ticareti, gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayisi ile ilgili olarak, her türlü satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi işlemlerini yapmak. p-Şirket turizme hizmet amacı ile kafeteryalar,restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tüm turizm işletmecilik faaliyetlerini yapmak. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt etmek ve yerine getirmek. r- Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. s-Kurum ve kuruluşların, gereksinimlerini karşılamak amacıyla ,yurt içinden ve yurt dışından her türlü makine, alet, malzeme ve emtiayı tüm ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Al Burj İnşaat Ticaret Limited Şirketi adres: Hürriyet Mah.Dağlar Sok.No:1/4 Bahçelievler