Al Omda İnşaat Danışmanlık Ve Vize Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Omda İnşaat Danışmanlık Ve Vize Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Omda İnşaat Danışmanlık Ve Vize Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Abdulkader Basha imzasıyla kuruldu.Al Omda İnşaat Danışmanlık Ve Vize Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Abdulkader Basha imzasıyla kuruldu. 


Al Omda İnşaat Danışmanlık Ve Vize Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak 8.  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.İnşaat ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmak. 12.Gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer tüzel kişiliklerle; ticaret,ekonomi, kültür, sanat, sosyal ve siyasi yaşam, kişisel gelişim, eğitim, iletişim, organizasyon, yönetim stratejileri, uluslararası ilişki ve işlemler, vize işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, ruhsat izin ve belgeleme işlemleri, piyasa arz talep eğilimleri, konusunda projeler oluşturmak, yürütmek, söz konusu taraflar arasında bağlantı ve organizasyonlar kurmak, yönlendirmek gerektiğinde taraflar adına iş ve işlemleri vekaleten yapmak ve aracılık hizmet sunmak. Bu amaca yönelik kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak organizasyon ve teşekküller oluşturmak. 13.Milli ekonominin gelişimine ve istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlere öncülük etmek, kişi ve kurumlar arası organizasyonu sağlamak. 14.Şirket; Bakanlıklar, Büyükelçilikler, Üniversiteler, Belediyeler, Kültür ve Sanat Merkezleri, Sanayi ve Ticaret Odaları,Vakıf ve Dernekler gibi kamu kurumları ve diğer özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir 15.Her türlü mal alımı, ithalat, ihracat, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. 16.Her türlü mal alımı, satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. 17.Şirket faaliyetleri ile ilgili mümessillik, acentelik ve komisyonculuk yapabilir 18.Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemelerinin  alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Şirketlerden bayilik almak,ihalelere girmek. 19.Her Türlü  kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 20.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 21.Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin  alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 22.Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar. 23.Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. 24.Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. 25.Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 26.Yurt içinde ve yurt dışında mezbaha işletmek, tesisler kurmak. 27.Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 28.Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 29.Her türlü sanayi ve büro makineleri ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 30.Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 31.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerAl Omda İnşaat Danışmanlık Ve Vize Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adres; Akşemsettin Mah.Akdeniz Cad. Kalaycıoğlu Apt Sit.No.49/10 Fatih