Çukurova Balkon

Alarko GYO kar dağıtım politikasını açıkladı!

Alarko GYO kar dağıtım politikasını açıkladı! Alarko GYO kar dağıtım politikasını açıkladı!

Alarko Gayrimenkul Yatırım ortaklığı A.Ş., Yönetim Kurulu' nun 24.3.2014 tarihli toplantısında "Kar Dağıtım Politikası"nın belirlenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Alarko GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


KARAR NO                               :314

KARAR TARİHİ                         :24.03.2014

HAZIR BULUNANLAR                :Mustafa FİLİZ

                                             Ahmet Önder KAZAZOĞLU

                                             Mehmet Alper KAPTANOĞLU

                                             Mehmet AHKEMOĞLU

                                             Hilmi Önder ŞAHİN

                                             Mehmet SAĞIROĞLU 

                                             İzzet Cemal KİŞMİR


Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 24.3.2014 tarihli toplantısında,

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nın aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve Genel Kurul'un onayına  sunulmasına, 

oybirliği ile karar verilmiştir.


Kar Dağıtım Politikası 


Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde kar payı dağıtımı yapmaktadır. 

Prensip olarak karın belirli bir yüzdesini dağıtmayı öngörmekle birlikte, bu husus öncelikle şirketin likidite ve yatırım politikasına bağlı olacağı gibi, ülkenin genel ekonomik durumuyla ilintili olarak da her yıl gözden geçirilecektir. 

Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kar payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. 

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kar payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kar payı dağıtım tarihi belirleyebilir.

Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır. Dosya için tıklayın