Albayraklar Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Albayraklar Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Albayraklar Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi, Serkan Albayrak tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 29 Ocak 2015 tarihinde Bahçelievler, Deli Hüseyin Paşa Caddesi, 5/2'de kuruldu.


Albayraklar Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi, Serkan Albayrak tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 29 Ocak'ta kuruldu. 


Albayraklar Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi iş konusu; I - İNŞAAT Her türlü inşaat taahhüt işleri ;altyapı, üstyapı, mekanik, elektrik, tesisat ve çevre düzenlemesi işlerini yapmak veya yaptırmak. *Her türlü inşaat taahhüt işlerini konut, işyeri, Ticarethane, Otel, hastane vb. inşaatları yapmak, satmak. Kendi hesabına  arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı yada gelir paylaşım usulü binalar, yapmak veya yaptırmak. *Yurtiçi ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerini yapmak. Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf,  açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ihaleye çıkarılacak olan, her türlü  inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. *Yurtiçi ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar tarafından ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik, mekanik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak veya yaptırmak. *Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, imar planları ile Parselasyon planları hazırlamak. *İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. *İnşaat ile ilgili her türlü kazı, yıkım, hafriyat işlerini yapmak.   *Alt ve üstyapıya ait her türlü inşaat malzemelerinin ithalat ve ihracatı, alım-satımı, pazarlanması, dahili ticaretini yapmak. II - GAYRİMENKUL *Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, ,depolar, soğuk hava depoları, villa ,tatil köyleri,  devre mülk, apart otel,motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev,  apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsaların parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. *Emlakçılık faaliyetlerinde bulunmak. III - ELEKTRİK ve MEKANİK *Yurtiçi ve yurt dışında elektrik ve mekanikle ilgili taahhüt işleri yapmak, her türlü teknik destek ve servis hizmetleri vermek;  Konusu ile ilgili makine alet, edevat ve teçhizatı almak, imal etmek, kiralamak, kiraya vermek, projeler çizmek. *İç ve dış tesisat ile ilgili her cins malzemenin, her türlü elektrik kabloları,elektrik malzemeleri, aydınlatma malzemeleri, alüminyum iletkenler, bakır iletkenler, lambalar, sayaçlar, mekanik malzemeleri , elektronik malzeme vb. malzemelerin  imali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. *Dayanıklı tüketim malları ve bunlara ait sarf malzemelerinin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak,bakım, onarım ve servis hizmetlerini ile yedek parçalarının ticaretini yapmak. *Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin, alım satımını, tamirini,bakımını, tesisat taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapar.      IV - ENERJİ ve MADENCİLİK *Şirket yurtiçi ve yurtdışında, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve lisansları almak koşulu ile , maden ve tabi kaynakların mevcut kanunlara uygun aranması , işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi faaliyetlerinde bulunabilir.  Yeraltı ve yerüstü kaynaklarından enerji üreterek , pazarlamasını yapabilir V - TURİZM VE TAŞIMACILIK *Şirket turizme yönelik her türlü faaliyette bulunabilir. Turizme yönelik tesisler,otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri,  apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurar, satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir ; her türlü rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. *Şirket her türlü ticaret, seyahat ve turizm konularında yurt içi ve yurt dışı deniz,hava, kara taşımacılığı faaliyetlerini  kendi araçları ile yapar veya araç sahibi üçüncü kişilere yaptırabilir. *Şirket TAŞIMACILIK ile ilgili her türlü faaliyette bulunabilir. Temsilcilikler,acentelikler alabilir ; Her türlü seyahat acentelerini kurar, kurulmuş acentelere ortak olabilir; acentelik ve temsilcilikler verebilir; Ticari amaçlı her türlü motorlu  araç kiralama hizmetleri verebilir ; personel ve kargo taşımacılığı faaliyetlerinde bulunabilir. Şirket yukarıda yazılı işlemleri yerine getirebilmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir. *Şirketin konuları ile ilgili makine, tesisat, yedek parça ve işletme malzemelerinin ithali, ihracı, imali, dahili ticareti ve pazarlanmasını yapmak. *Şirket konuları ile ilgili hammade ve yarı mamul maddelerinin ithali, ihracı,imali, dahili ticareti ve pazarlanmasını yapmak. *Şirket konuları ile ilgili olarak, ihracat, ithalat, imalat ve ticaret yapmak. *Şirketin konularına giren işleri yapan yerli, yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek. *Şirket işleri için gerekli araçları satın almak, satmak, devretmek ve onlar üzerinde ayni haklar ve tasarruflar tesis etmek.


Albayraklar Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Deli Hüseyin Paşa Caddesi, 5/2.