06 / 07 / 2022

Alhashemi 2 Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Alhashemi 2 Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta  250 bin TL sermaye bedeli ile Alsharıf Azab Alazız-Alhashemı tarafından kuruldu.Alhashemi 2 Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta  250 bin TL sermaye bedeli ile Alsharıf Azab Alazız-Alhashemı tarafından kuruldu.

Alhashemi 2 Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
-Baslıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hertürlü malın ve hizmetin ithalat, ihracat rejimleri ile bu hususları düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuatlara riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalatı ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. 1-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri,arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek;alım ve satım konusunda aracılık yapmak. Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kart irtifakı, şufa hakları vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 4-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 5-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 6-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 7-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekleştirebilir 8-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.Her türlü turizm organizasyonları yapmak. 9- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs,gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak 10 Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı sağlık turizmi faaliyetlerinde bulunmak. Sağlık turizmi kapsamında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, doktor, hastanelerle ilgili fiyat araştırması yapmak, doktor randevusu yada tıbbi işlem randevusu işlemlerini yapmak, tıbbi refakat ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak. Hastanın ya da sağlık kontrolü için gelen sağlıklı kişinin konaklama, ulaşım aracı vb seyahat ihtiyaçlarının rezervasyonu, organizasyonu, ülke içinde ya da ülkeler arasında hasta transferinin sağlanması için organizasyon yapılması, hastanın sağlık ya da sağlık dışı harcamaları konusunda danışmanlık verilmesi. 11-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret,e pazarlama ) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. 12-Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek 13-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Yurtdışından öğrenci temin edip, yurtiçinde ki üniversitelere yerleştirmek. 14-Uzun ve kısa dönemli olmak üzere hertürlü kara tasıtları otobüs, kamyon, minibüs ve otomobil v.b. araçları kiralamak, kiraya vermek ve oto kiralama (rent-a car) isini tüm boyutları ile yapmak. -Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul haklarla, ayni hakları satın alabilir, kiralar,kiraya verir,gerektiğinde satar. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bil cümle menkul ve gayrimenkulleri temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir. -Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu nakil vasıtaları, makina ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.