Ali Ağaoğlu: Mortgage genel ekonominin de sigortasıdır

Ali Ağaoğlu: Mortgage genel ekonominin de sigortasıdır

Kişi başı geliri yüksek olan dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi konutun uzun vadeli bir yatırım olduğunu söyleyen Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Başkanı Ali Ağaoğlu, bu ülkelerde de konut yatırımlarının uzun vadeli kredilerle finanse edildiğini söyledi.


Ağaoğlu, Türkiye'de mortgage sisteminin devreye girmesinin konut sektörü açısından ve genel ekonomi açısından olumlu olduğunu ifade ederek, "Mortgage sistemi genel ekonominin sigortasıdır diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısı kısa vadeli borçlanmadır. Mortgage yasasının devreye girmesiyle bankalar kullandırdıkları kredileri yurt dışına teminat olarak gösterip, 10-20-30 sene vadeli daha ucuz kaynağa ulaşabilmektedirler. Bu nedenle yasa sadece inşaat sektörüne ivme kazandırmakla kalmamış, ekonomiye de olumlu etki etmiştir" dedi.

Özellikle mortgage fonlarının büyümesiyle firmaların projelerini daha çok B ve A gelir grubuna yönelttiklerini dile getiren Ağaoğlu, konutta asıl talebi ve potansiyeli C gelir grubunun oluşturduğunu, mortgage yasasının tam anlamıyla işlerlik kazanması ve faizlerin düşmesiyle B ve B altı gelir grubunun alım gücünün artacağını kaydetti. Ağaoğlu, arsa maliyetlerinin özellikle inşaat maliyetinin yüzde 50'ni oluşturduğuna değinerek, özel sektörün C gelir grubuna yönelik projeler üretebilmesi için kentsel dönüşüm yasasının hızla çıkartılması gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün inşaat sektörünü olumlu yönde etkileyecek en önemli çalışma olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Kentsel dönüşümün yasasının ek düzenlemelerle daha da detaylandırılması gerekiyor. Belediyelerin bu konuda daha fazla yetkilendirilip, bu yetkiyi kullanabilir olmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu. Ağaoğlu, sosyal devlet anlayışına uygun olarak kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde orada yaşayan insanları başka yerlere taşımak yerine, sosyal barışın korunacağı çözümler bulunması gerektiğinin de önemine vurgu yaptı.

"Özel sektör olarak enerjimizin yüzde 50'sini konut üretimine harcıyorsak, yüzde 50'sini de bürokrasiye harcıyoruz" diyen Ağaoğlu, "Bir inşaat ruhsatının alınmasında 280'den fazla imza var. Bu prosedürlerin azaltılması gerekirken maalesef daha da artıyor. İnşaat maliyetleri üzerine inşaat harcı, yol katılım payı, muhtasar, SSK primi gibi kalemler adı altında artı maliyetler ekleniyor. İstihdama en çok katkı sağlayan inşaat sektöründeki vergi yüklerinin daha makul düzeylere çekilmesi gerekiyor. Böylelikle alt gelir gruplarına da konut üretmemizin önü açılmış olur" şeklinde konuştu.
BÜLENT AYTAÇ YOLDAŞ