31 / 01 / 2023

Ali Faik Kobal İnşaat iflas etti!

Ali Faik Kobal İnşaat iflas etti!

Ankara İflas Müdürlüğü Ali Faik Kobal İnşaat'ın Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nde açılan iflas davasının uygunluğuna karar verdi. Müdürlük, 22 Mart 2012 tarihinde saat 16.00'da alacaklılar ile toplantı yapılacağını duyurduDetaylar şöyle:
ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI
Dosya No: 2011/32
Müflisin Adı ve Adresi: Ali Faik Kobal İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Büklüm Sokak No: 6/12 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA
İflasın açıldığı tarih: 29.12.2011 Günü Saat: 11.30
Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesinin 2011/317 Esas ve 2011/659 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;

1- Alacaktan ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde (ic. it. K.nun 336. maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacaktan (ic.if.K.m. 336)
4- 22.03.2012 günü saat: 16.00'da  Ankara  iflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kellilerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
(lcif.Km219.336)                                                BASIN: 12916 (www.bik.gov.tr)
 
Geri Dön