Ali Sami Yen'in imar planına iptal istemi!

Ali Sami Yen'in imar planına iptal istemi!

TMMOB Mimarlar Odası, "Ali Sami Yen Stadı arazisinin imar planı tadilatının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle" İstanbul 2. İdare Mahkemesine yaptığı başvuruda, bilirkişi raporunun beklendiği bildirilildiTMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, şubenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine İstanbul 2. İdare Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin 7 Mart 2008 tarihli dilekçede, "Şişli İlçesi Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384-385 parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının yürütmesinin durdurulması ve iptali" istendi.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin başvuruyu kabul etmesinin ardından bölgede keşif yapıldı. Bu aşamada, dilekçede yer alan taleplere ilişkin bilirkişi raporu bekleniyor.

Söz konusu dilekçede, "Yargılama konusu kararın hukuka aykırı olması ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların olacağı açık olduğundan, öncelikli olarak yürütmenin durdurulmasına, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 58 pafta, 1199 ada, 384-385 parsellere ait 16 Haziran 2007 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve  TOKİ  itirazının kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan 18 Ekim 2007 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının iptaline karar verilmesini talep ederiz."
AA