15 / 08 / 2022

Almaskan Company Gayrimenkul Turizm Tarım Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Almaskan Company Gayrimenkul Turizm Tarım Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Başakşehir'de Ihab Khaıer tarafından kuruldu.Almaskan Company Gayrimenkul Turizm Tarım Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Başakşehir'de Ihab Khaıer tarafından kuruldu.

Almaskan Company Gayrimenkul Turizm Tarım Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1)Gayrimenkul a-Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) b-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri ,arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. c- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. d- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. e- Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. f-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. g-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. h- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. ı) Tarım arazileri satın almak, bunun için gerekli izinleri almak, tarım arazilerini kiralamak, kiraya vermek, 2-Insaat a) Her türlü inşaat taahhüt isleri konut, is yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj islen yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırlan içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık, arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıkları ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluştan, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifi ileri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek e) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g) Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. ı) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı, tadilat işleri yapmak. k) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik, müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m) Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim islerinin yapımı. o) Şirket yukarıda sayılan her türlü emtianın ve bunları üretimi için gerekli makine, motor, cihaz, alet, yedek parça ve gerecin dışalımı, dışsatımı, pazarlaması ve ticaretini yapar. 3-Turizm a) Turizm sektörünün her dalında faaliyet göstermek, turistik amaçlı otel, motel, tatil köyleri, kampingler, plaj ve kamp ile her çeşit turistik tesisler ve işletmeler kurmak, işletmek, inşa etmek veya ettirmek, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, hava, kara, deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurt içi ve yurt dışı turlar ve geziler düzenlemek, bu konu ile ilgili olarak yerli ve yabancı işletmeler ile iş birliği yapmak, acentalık almak, seyahat acentalığı yapmak, turizm amaçlı yat taşımacılığı, yat işletmeciliği ve deniz taşımacılığı yapmak, su sporları ile ilgili her çeşit faaliyette bulunmak, b)Faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için her çeşit kara, hava ve deniz, taşıtlarını satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu araçların yedek parça, tekne ve motor aksamlarını, alet ve edavatlarını satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, c) Turizm amaçlı yat kotra satın almak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.