08 / 08 / 2022

Altech Metal Cephe Kaplama Dekorasyon İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Altech Metal Cephe Kaplama Dekorasyon İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Murat Ümit Demir tarafından kuruldu.Altech Metal Cephe Kaplama Dekorasyon İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Murat Ümit Demir tarafından kuruldu.

Altech Metal Cephe Kaplama Dekorasyon İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
A)Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara Demir Çelik bilumum metal ve plastik malzemeden Isı yalıtımlı, giydirmeli ve izolasyonlu dış cephe kaplama işleri yapmak. B) Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara Demir Çelik bilumum metal ve plastik malzemeden konsrüksiyon işleri yapmak. C)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak D. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve tadilat işleri yapmak. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzularını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen is ve işlemleri de yapacaktır. 1-Sirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat dahili, ticaret, fason, komisyonculuk, taahhüt, mümessillik, toptancılık perakendecilik, dağıtım ve pazarlama ve organizasyon isleri yapmak 2-Sirketin isleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler kullanabilir. 3-Sirket maksadını gerçekleştirmek için hakiki ve tüzel kişilerle şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak, rehin almak ve kendi hisselerini rehin ve teminat olarak vermek. 4-Sirket maksadını gerçekleştirmek için lüzumlu, menkul ve gayri menkulleri satın alabilir, kiralayabilir ve satabilir, rehin, ticari işletme rehni ipotek de dahil olmak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayri menkullerle ilgili her çeşit aynı veya şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine serh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletme rehin ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesisi ve tescil edebilir, üçüncü kişilerden ipotek ve rehin devir alabilir veya üçüncü kişilere ipotek ve rehin devredebilir, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir, sahip olduğu menkul ve gayri menkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi ve ya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. 5-Sirket isleri için gerekli kara ve deniz araçlarını alabilir, devredebilir, kiraya verebilir 6-Sirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir devir edebilir bu üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. 7-Sirket mevzuna giren tür islerde yurt içinde ve yurt dışında taahhüt ve ihalelere katılmak, mümessillik, distrübitörlük, acentalık almak hususu ile ilgili her türlü etüd, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri yaptırmak ve yapmak.