Altunizade'deki ofis boşluk oranı yüzde 12,8 oldu!

Altunizade'deki ofis boşluk oranı yüzde 12,8 oldu!


Propin hazırladığı 2010 Birinci Çeyrek İstanbul Ofis Pazarı raporunda bu dönemin kiralamaların devam ettiği bir dönem olduğunu belirttiOfis kiralama-satışı konusunda, aracılık ve danışmanlık hizmeti veren Propin Property Investment Consultancy, 2010 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını içeren bir rapor hazırladı. Propin hazırladığı 2010 Birinci Çeyrek İstanbul Ofis Pazarı raporunda bu dönemin kiralamaların devam ettiği bir dönem olduğunu belirtti. Raporda yeni yıl itibariyle bütçelerini yapan şirketlerin, yer arayışına geçmesinin ofis pazarının hareketli seyrini devam ettirdiği ifade edildi.

Propin'in hazırladığı rapora göre, Merkezi İş Alanı'ndaki (MİA) A sınıfı ofis binalarında genel boşluk oranı %12,0, B sınıfı ofis binalarında genel  boşluk oranı %13,8 seviyesinde olduğu görüldü. Propin, MİA'daki A sınıfı ofis binalarının genel kira ortalamasının 25,9 ABD doları/m2/ay seviyesinde olduğunu bildirdi. MİA Dışı Avrupa'daki A sınıfı ofis kira ortalaması 17,7 ABD Doları/m2/ay, MİA Dışı Asya'daki A sınıfı ofis kira ortalamasının ise 18,9 ABD Doları/m2/ay olarak belirtti.

Bu raporda; MİA B sınıfı ofis binalarındaki genel boşluk oranlarındaki düşüşün devam ettiği ve B sınıfı binaların kira ortalamalarında ise bölgeler bazında düşüş gözlendiği ifade edildi. Etiler'deki B sınıfı binaların kira ortalaması 19 ABD Doları /m2 /ay olarak bildirildi. Bu kira ortalamasının, MIA Dışı Asya'da Ümraniye haricindeki bölgelerde yer alan A sınıfı binaların kira ortalamalarının üzerinde olduğu gözlemlendi.

Propin, son kullanıcılarla yaptığı görüşmelerde, yüksek kira bedeli ödemeyi tercih etmeyen son kullanıcıların nitelikli B sınıfı ofis binası bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Propin'in öngörüsü, bahar aylarında İstanbul Ofis Pazarı'ndaki hareketliliğin daha da artacağıdır. Propin, yeni ofis ihtiyacı olan şirketlerin, yaz tatillerinin başlaması öncesinde  bu ihtiyacı çözecek şekilde hareket etmesini beklemektedir. Ayrıca, uzun süredir taşınma planını erteleyen birçok firmanın da sürpriz şekilde yer kiralama işlemini  tamamlama ihtimali olduğunu söylemektedir.  Bu taşınma taleplerinde ağırlıkla Ümraniye'ye ilgi olacağını ve gelecek çeyrekte bu bölgede büyük kiralamaların gerçekleşeceğini vurgulamaktadır.

İstanbul Ofis Pazarı'nda Ümraniye Gözde

Propin'in hazırladığı rapora göre, Merkezi  İş Alanı'nda (MİA) A sınıfı ofis binaların boşluk oranı %12,0, B sınıfı ofis binalarında ise boşluk oranı %13,8'dir. A sınıfı ofis binalarında boşluk oranları MİA Dışı Avrupa'da %19,6, MİA Dışı Asya'da %14,6 seviyesinde gerçekleşti. Propin,  B sınıfı ofis binalarında MİA Dışı Avrupa'da boşluk oranını % 33,5, MİA Dışı Asya'daki boşluk oranını %18,2 olarak analiz etti.

Propin, 2010 birinci çeyrek dönemi 2009 dördüncü çeyrek dönemiyle kıyasladığında, bu dönemde bölgelere göre boşluk oranlarında keskin değişiklikler olmadığını gözlemledi. İstanbul ofis bölgelerindeki boşluk oranında en büyük değişikliğin Altunizade'de olduğunu ifade etti. Altunizade'de boşluk oranının %1,7lik artışla %12,8 seviyesine çıktığını analiz etti. Diğer yandan boşluk artışında etkili olan ve piyasaya yeni katılan binaların yüksek nitelikli olmasının bölgeye hareketlilik getirdiğini bildirdi.

Propin hazırladığı 2010 birinci çeyrek raporunda, MIA Dışı / Asya'da yer alan dört bölgeden sadece Ümraniye'deki boşluk oranının bir önceki çeyreğe göre düşüş gösterdiğini açıkladı. Ümraniye'deki boşluk oranının bir önceki çeyrekte % 16,5 iken, 2010 birinci çeyrekte % 15,7 oranına gerilediği izlendi. Propin'e göre, bu düşüşte Watsons ve Redbull firmalarının Anel İş Merkezi'nde yaptığı kiralamalar etkili oldu.

Levent Kira Rakamları  En Yüksek Seviyede

Rapora göre, İstanbul Ofis Piyasası 2010 birinci çeyrek döneminde MİA'da A sınıfı ofis binalarının ortalama kira bedelinin 25,9 ABD Doları /m2 /ay olarak gerçekleştiği görüldü. A sınıfı binaların ortalama kira bedelleri MİA Dışı Avrupa'da 17,7 ABD Doları /m2 / ay, MİA Dışı Asya'da 18,9 ABD Doları /m2 /ay ve MİA'da B sınıfı binaların kira genel ortalaması ise 14,9 ABD Doları /m2 /ay olarak izlendi.

Propin, Levent bölgesinin her zaman olduğu gibi yine en yüksek kira rakamının talep edildiği bölge olma özelliğini koruduğunu ve Levent'te A sınıfı ofis binası kira ortalamasının 33,9 ABD Doları /m2 /ay olarak gerçekleştiğini belirtti. 2010 birinci çeyreğinde talep edilen en yüksek kira rakamının 54 ABD Doları /m2 /ay olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Propin, Maslak'taki boşluk oranlarında küçük bir artış olsa da kira ortalamalarında düşüş gözlemledi. 2009 son çeyrekte A sınıfı ofis binası kira ortalamasını 18,5 ABD Doları /m2 /ay , 2010 birinci çeyreğinde ise 17,7 ABD Doları /m2 /ay  olarak bildirdi.

Hazırlanan bu raporda, MİA Dışı  Asya bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında bölgelerdeki kira ortalamalarının bir önceki çeyrekle benzer seviyelerde seyrettiği belirtildi. A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasındaki maksimum değişiklik Altunizade'de gerçekleştiği vurgulandı. Kira ortalaması yaklaşık  1 ABD Doları /m2 /ay artarak Altunizade'deki ortalama kira 18,9 ABD Doları /m2 /ay olarak görüldü.

Propin, B sınıfı binaların kira ortalamalarında bölgeler bazında düşüş gözlemledi. B sınıfı binalarda kira ortalamasının en yüksek  olduğu bölgenin Etiler olduğunu vurguladı. Etiler'deki B sınıfı binaların kira ortalamasının 19 ABD Doları /m2 /ay olarak gerçekleştiğini ve bu ortalamanın, MIA Dışı Asya'da Ümraniye haricindeki bölgelerde yer alan A sınıfı binaların kira ortalamalarının üzerinde olduğunu bildirdi.

Nitelikli B sınıfı  Binaya İhtiyaç Var

Propin, MİA'daki A sınıfı binaların genel kira ortalamalarında düşüş yaşandığını ifade etti. MİA Dışı Asya ve MİA Dışı Avrupa'da A sınıfı bina kira ortalamalarının bir önceki çeyrekle benzer seviyelerde olduğunu ve yakın vadede stoka katılacak yeni binaların etkisiyle rekabetin artacağını bildirdi.

Propin'in hazırladığı rapora göre, MİA, MİA Dışı Avrupa ve MİA Dışı Asya'da B sınıfı genel kira ortalamalarında bir düşüş oldu. Propin, son kullanıcılarla yaptığı görüşmelerde, bazı firmaların kurum kültürleri gereği sıkı güvenlik uygulamalarının bulunduğu A sınıfı ofis binaları yerine, daha esnek olabildikleri B sınıfı ofis binalarını tercih ettiklerini gözlemledi. Ağırlıkla yüksek kira bedeli ödemeyi tercih etmeyen son kullanıcıların nitelikli B sınıfı ofis binası bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirtti. 

Propin'in öngörüsü, bahar aylarında İstanbul Ofis Pazarı'ndaki hareketliliğin daha da artacağıdır. Propin, yeni ofis ihtiyacı olan şirketlerin, yaz tatillerinin başlaması öncesinde  bu ihtiyacı çözecek şekilde hareket etmesini beklemektedir. Ayrıca, uzun süredir taşınma planını erteleyen birçok firmanın da sürpriz şekilde yer kiralama işlemini  tamamlama ihtimali olduğunu söylemektedir.  Bu taşınma taleplerinde ağırlıkla Ümraniye'ye ilgi olacağını ve gelecek çeyrekte bu bölgede büyük kiralamaların gerçekleşeceğini vurgulamaktadır.

Basında yer alan diğer haberler:

Ofis pazarına bahar geldi
Propin Property Investment Consultancy tarafından hazırlanan “2010 Birinci Çeyrek İstanbul Ofis Pazarı” raporunda bu dönemin kiralamaların devam ettiği bir dönem olduğunu belirtildi. Raporda yeni yıl itibariyle bütçelerini yapan şirketlerin, yer arayışına geçmesinin ofis pazarının hareketli seyrini devam ettirdiği ifade edildi. Propin'in öngörüsü, bahar aylarında İstanbul Ofis Pazarı'ndaki hareketliliğin daha da artacağı yönünde.

Ofis kiralama-satışı konusunda, aracılık ve danışmanlık hizmeti veren Propin Property Investment Consultancy, 2010 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını içeren bir rapor hazırladı. Propin hazırladığı 2010 Birinci Çeyrek İstanbul Ofis Pazarı Raporu'nda bu dönemin kiralamaların devam ettiği bir dönem olduğunu belirtildi. Raporda yeni yıl itibariyle bütçelerini yapan şirketlerin, yer arayışına geçmesinin ofis pazarının hareketli seyrini devam ettirdiği ifade edildi. Propin'in hazırladığı rapora göre, Merkezi İş Alanı'nda (MİA)  A sınıfı ofis binaların boşluk oranı yüzde 12, B sınıfı ofis binalarında ise boşluk oranı yüzde13,8 olduğu görüldü.  A sınıfı ofis binalarında boşluk oranları MİA dışı Avrupa yakasında yüzde 19,6, MİA dışı Asya yakasında ise yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.  Propin,  B sınıfı ofis binalarında MİA dışı Avrupa yakasında boşluk oranını yüzde 33,5, MİA dışı Asya yakasındaki boşluk oranını yüzde 18,2 olarak analiz etti.
Propin'in raporunda, 2010 birinci çeyrek dönemi 2009 dördüncü çeyrek dönemiyle kıyasladığında, bu dönemde bölgelere göre boşluk oranlarında keskin değişiklikler olmadığını gözlemlendi. İstanbul ofis bölgelerindeki boşluk oranında en büyük değişikliğin Altunizade'de olduğunu ifade edilen raporda, Altunizade'de boşluk oranının yüzde 1,7'lik artışla yüzde 12,8 seviyesine çıktığı ifade edildi.
Levent'te kiralar yükseldi
Propin hazırladığı 2010'un birinci çeyreğine ilişkin raporda, MIA dışı Asya yakasında yer alan dört bölgeden sadece Ümraniye'deki boşluk oranının bir önceki çeyreğe göre düşüş gösterdiği açıklandı. Ümraniye'deki boşluk oranının bir önceki çeyrekte yüzde 16,5 iken,  2010 birinci çeyreğinde yüzde 15,7 oranına gerilediği izlendi. Propin'e göre, bu düşüşte Watsons ve Redbull firmalarının Anel İş Merkezi'nde yaptığı kiralamalar etkili oldu.
Rapora göre, 2010'un birinci çeyreğinde MİA'da A sınıfı ofis binalarının ortalama kira bedeli,  aylık metrekare bazında 25,9 dolar olarak gerçekleşti. A sınıfı binaların ortalama kira bedelleri MİA dışı Avrupa yakasında metrekare aylık 17,7 dolar, MİA dışı Asya yakasında ise  18,9 dolar oldu.
Propin'in hazırladığı raporda, Levent bölgesinin her zaman olduğu gibi yine en yüksek kira rakamının talep edildiği bölge olma özelliğini koruduğu ve Levent'te A sınıfı ofis binası kira ortalamasının aylık bazda metrekare olarak 33,9 dolar olarak gerçekleştiği vurgulandı. İlgili raporda, 2010'un birinci çeyreğinde talep edilen en yüksek kira rakamının aylık metrekare olarak 54 dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
Maslak değer kazanıyor
Propin Property Investment Consultancy tarafından hazırlanan raporda, Maslak'taki boşluk oranlarında küçük bir artış olsa da kira ortalamalarında düşüş gözlemlendiğine işaret edildi. Rapora göre 2009 son çeyreğinde Maslak'taki A sınıfı ofis binası kira ortalaması aylık metrekare olarak 18,5 dolar, 2010 birinci çeyreğinde ise 17,7 dolar olarak bildirdi.
A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasındaki maksimum değişikliğin en fazla Altunizade'de gerçekleştiğinin vurgulandığı raporda, Altunizade'deki ortalama kira bedelinin aylık metrekare  18,9 dolar olduğu görüldü.
Propin, B sınıfı binaların kira ortalamalarında bölgeler bazında düşüş gözlemledi. Raporda, B sınıfı binalarda kira ortalamasının en yüksek olduğu bölgenin Etiler olduğuna işaret edildi.  Etiler'deki B sınıfı binaların kira ortalamasının aylık 19 dolar olarak gerçekleştiği ve bu ortalamanın, MIA dışı Asya bölgesinde Ümraniye haricindeki bölgelerde yer alan A sınıfı binaların kira ortalamalarının üzerinde olduğu kaydedildi.
Nitelikli B sınıfı binaya ihtiyaç var
Propin, hazırladığı raporda, MİA'daki A sınıfı binaların genel kira ortalamalarında düşüş yaşandığını ifade etti. MİA dışı Asya ve MİA dışı Avrupa yakasında A sınıfı bina kira ortalamalarının bir önceki çeyrekle benzer seviyelerde olduğu ve yakın vadede stoka katılacak yeni binaların etkisiyle rekabetin artacağının belirtildiği rapora göre, MİA, MİA dışı Avrupa ve MİA dışı Asya yakasında B sınıfı genel kira ortalamalarında bir düşüşe vurgu yapıldı. Propin, son kullanıcılarla yaptığı görüşmelerde, bazı firmaların kurum kültürleri gereği sıkı güvenlik uygulamalarının bulunduğu A sınıfı ofis binaları yerine, daha esnek olabildikleri B sınıfı ofis binalarını tercih ettiklerini gözlemledi. Ağırlıkla yüksek kira bedeli ödemeyi tercih etmeyen son kullanıcıların nitelikli B sınıfı ofis binası bulamamaktan şikayetçi olduğu kaydedildi.
Propin'in öngörüsü, bahar aylarında İstanbul Ofis Pazarı'ndaki hareketliliğin daha da artacağı yönünde. Propin tarafından hazırlanan raporda, yeni ofis ihtiyacı olan şirketlerin, yaz tatillerinin başlaması öncesinde  bu ihtiyacı çözecek şekilde hareket etmesini bekleniyor. Ayrıca, uzun süredir taşınma planını erteleyen birçok firmanın da sürpriz şekilde yer kiralama işlemini tamamlama ihtimali olduğuna atıfta bulunulan raporda, bu taşınma talebiyle birlikte  ağırlıklı olarak Ümraniye bölgesinde yer alan plazalara olan ilginin artacağı ve gelecek çeyrekte bu bölgede büyük kiralamaların gerçekleşeceği vurgulandı.
Okhan Şentürk/Ekonomist

Detaylı bilgi için tıklayın...