Anel Elektrik genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Anel Elektrik genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Anel Elektrik Proje, genel kurul toplantı sonucunu yayınladı.


Anel Elektrik tarafından yapılan açıklama şöyle;


Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu eklerde sunulmuştur.


Dosya için tıklayınYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.