Anka Grup Akaryakıt Turizm Lojistik Destek Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

 Anka Grup Akaryakıt Turizm Lojistik Destek Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu! Anka Grup Akaryakıt Turizm Lojistik Destek Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Anka Grup Akaryakıt Turizm Lojistik Destek Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Bağcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Melike Gözde Ulu tarafından kuruldu.Anka Grup Akaryakıt Turizm Lojistik Destek Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Bağcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Melike Gözde Ulu tarafından kuruldu.

Keskinler Akustik Ses Yalıtım Kaplamaları Ticaret Limited Şirketi konusu:

-Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. -Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. -Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü Benzin ile çalışan araçların LPGye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek. -Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kamu ve özel kuruluşların petrol faaliyetlerini karşılamak amacı ile ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, fuarlara katılmak, yurt içi ve yurt dışı firmaları ile ortaklıklar ve iş anlaşmaları yapmak -Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak. -Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak. -Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri villa, yalı otel ve moteller ve benzerleri üzerinde alım-satım hizmetleri -Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların alım-satımını yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. -Şirket konusu ile ilgili her türlü temizlik malzemelerini toptan ve perakende alıp satabilir, -Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. -Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makineleri almak, satmak. -Her türlü ev, İşhanı, bina, İş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve İlaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak -Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. -Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek. -Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. Toprak alım ve satımını yapmak. -Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, İşletmek, kiralamak, kiraya vermek. -İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. -Her türlü bebek mamalarım almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. -Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan; mamul yarı mamul ham maddelerin imalatı ve ticareti. -Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ilc mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. -Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Bağlar Mah.30.Sk.No:31 B BAĞCILAR