13 / 08 / 2022

Ankara-Ankara projesi tüketici davası 5 Haziran'a ertelendi!

Ankara-Ankara projesi tüketici davası 5 Haziran'a ertelendi!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara-Ankara projesi tüketici dava duruşmasını ertelenmesine ve duruşmanın 5 Haziran 2020 tarihine bırakılmasına karar verdi.Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Ankara-Ankara projesi tüketici davası ile ilgili gelişmeler hakkında açıklama yaptı. 

Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara projesi tüketici davasının 6 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi resen celse açarak, daha önce 17 Nisan 2020 tarihine bırakılan duruşmanın ertelenmesine ve bu nedenle duruşmanın 5 Haziran 2020 tarihine bırakılmasına karar verdi.

Yapı Kredi GYO'nun KAP açıklaması:
06.07.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn.Gözde Gürgün-Emine Hale Gürgün (C blok, 23 nolu daire sahibi) tarafından Şirketimiz'e karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, Mahkeme'nin, Ankara-Ankara Sitesi için alınmış olan yıkım kararının iptaline ilişkin  Ankara  11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararının kesinleşmesinin beklenmeye devam edilmesine, taraf vekillerince karar örnekleri sunulduğunda taraflara yeni duruşma gününün ayrıca tebliğine karar verdiği duyurulmuştu. 25.12.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de; İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi'nin söz konusu dava hakkında hazırladığı 17.11.2017 tarihli Tensip Tutanağı'nın, 22.12.2017 tarihinde Şirketimiz'e tebliğ edilmiş olduğu; Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin ilgili kararı kesinleşmiş olduğundan, dosyada tahkikat aşamasına geçildiği ve bir sonraki duruşmanın 17.05.2018 tarihine bırakıldığı açıklanmıştır. 21.05.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın 17.05.2018 tarihinde görülen duruşmasında, İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi'nin hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına, gerekli görüldüğü takdirde keşif yapılmak üzere ayrıca ara karar kurulmasına ve duruşmanın 25.09.2018 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştır. 27.09.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile davanın 25.09.2018 tarihli duruşmasında, İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi'nin dosyanın incelemeye alınması, gerekli görüldüğü takdirde keşif yapılması hususunda ayrıca ara karar kurulması kararlarını yinelediği ve bir sonraki duruşma tarihini ise 07.03.2019 olarak belirlediği duyurulmuştur. 07.03.2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına ve bu sebepten duruşmanın 05.09.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği açıklanmıştır. 05.09.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile aynı tarihli tarihli duruşmada hakim değişikliği nedeni ile, dosyanın karar için müstemil yetkili hakim tarafından incelemeye alınmasına ve bu nedenle duruşmanın 19.03.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği duyurulmuştur. En son 19.03.2020 tarihinde yapılan yapılan Özel Durum Açıklaması ile daha önce 19.03.2020 tarihinde görüleceği açıklanan duruşmanın, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 13.03.2020 tarihli "Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler" konulu duyurusu dikkate alınarak İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi tarafından 18.03.2020 tarihinde tarafların yokluğunda ertelendiği ve ilgili Mahkeme'nin bir sonraki duruşma tarihini 17.04.2020 olarak belirlediği açıklanmıştır.

06.04.2020 tarihinde İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi resen celse açarak, daha önce 17.04.2020 tarihine bırakılan duruşmanın ertelenmesine ve bu nedenle duruşmanın 05.06.2020 tarihine bırakılmasına karar vermiştir.