17 / 08 / 2022

Ankara-Ankara projesi tüketici davasında şirketin lehine karar!

Ankara-Ankara projesi tüketici davasında şirketin lehine karar!

Yapı Kredi Koray GYO'nun Ankara-Ankara projesiyle ilgili davasında Mahkeme tarafından davanın şirketin lehine reddedilmiş oduğu öğrenildi. Karara karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakıldı.Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortaklık aleyhine dava açılması veya davaya ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yaptı. 

Ankara-Ankara projesiyle ilgili Yapı Kredi Koray GYO'ya karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, en son 24.06.2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile; aynı gün görülen duruşmada ilgili Mahkeme tarafından dosyanın incelemeye alınmasına, davacının keşif ve bilirkişi talebinin gelecek celsede değerlendirilmesine ve bu nedenle duruşmanın 24 Aralık 2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği duyuruldu. 

24 Aralık 2020 tarihinde görülen duruşmada ilgili Mahkeme tarafından davanın şirketin lehine reddedilmiş oduğu öğrenildi. Karara karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakıldı. 

Yapı Kredi Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn.Gözde Gürgün-Emine Hale Gürgün (C blok, 23 nolu daire sahibi) tarafından Şirketimiz'e karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, en son 24.06.2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile; aynı gün görülen duruşmada ilgili Mahkemece dosyanın incelemeye alınmasına, davacının keşif ve bilirkişi talebinin gelecek celsede değerlendirilmesine ve bu nedenle duruşmanın 24.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği duyurulmuştur. 

24.12.2020 tarihinde görülen duruşmada ilgili Mahkeme tarafından davanın Şirketimiz lehine reddedilmiş oduğu öğrenilmiştir. Karara karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakılmıştır.