05 / 07 / 2022

Ankara Ankara Projesi tüketici davasında son durum!

Ankara Ankara Projesi tüketici davasında son durum!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda Ankara- Ankara projesi için açılan davalardaki son durumu açıkladı.Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda Ankara-  Ankara  projesi için açılan davalardaki son durumu açıkladı.


Kap Açıklaması:

11.08.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile; Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili  Ankara  Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme başvurusunun Danıştay 6. Dairesi tarafından Şirketimiz lehine olacak şekilde reddi sonrasında, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin, Çankaya, 6049 ada, eski 3, 4 ve 5 (yeni 21) sayılı parsellere ilişkin olarak düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali istemi hakkında yeni bir karar vereceği ve 26.01.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile; Şirketimizin müdahil olarak katıldığı söz konusu davada Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine, temyiz yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verdiği duyurulmuştu. 31.03.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verilmiş olup, söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır.