Ankara Çankaya'da 1 milyon 134 bin liraya satılık arsa!

Ankara Çankaya'da 1 milyon 134 bin liraya satılık arsa! Ankara Çankaya'da 1 milyon 134 bin liraya satılık arsa!

Ankara İli Çankaya İlçesinde yer alan 1.134.00 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsanın satışı 26 Ağutsos 2014 tarihinde saat 10:00 ile 10:10 arasında yapılacak..


Ankara İli Çankaya İlçesinde yer alan 1.134.00 metrekarelik yüzölçümüne sahip arsa 1 milyon 134 bin TL'ye satılıyor. Sarışı açık arttırma usulüyle yapılacak olan arsa şuanda boş olup, üzerinde hibir yapı bulunmuyor.


Ortaklığın giderilmesi amacıyla satılan arsanın ilk satışı 26 Ağustos 2014 tarihinde saat 10:00 ile 10:10 arasında yapılacak.


İhale İlanı


T.C  Ankara  (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


TAŞINMAZIN


Özellikleri: Ankara İli Çankaya İlçesinde yer alan 1.134.00 metreka miktarlı arsanın tamamı 1.134.000 TL bedelle satılacaktır.


Kıymeti: 1.134.000 TL


KDV Oranı: %18


Adresi: Cevizlidere Mah. 1247 ve 1252. Sok. Arası çankaya/Ankara


Kaydındaki şerhler: Taşınmaz tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ve sınrlı aynı hak edinimlerini yasaklamıştır.


İmar Durumu: Ayrık nizamda 5 katlı konut bölgesinde bulunduğun yola mesafesinin 5,00-m yan komşu mesafesinin 4,00-m Taks:0,40 E:1.80 olduğu bildirilmiştir.


1.Satış Günü: 26/08/2014 10:00 ile 10:10 arasında


2.Satış Günü: 26/09/2014 10:00 ile 10:10 arasında


Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara


Not: İŞ BU SATIŞ İLK'nun 133'ncü maddesine göre yapılacaktır.


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/98 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçer. 26/07/2014


İlanın tam metni için tıklayın