13 / 08 / 2022

Ankara Gölbaşı Karşıyaka 113437 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parselleri askıya çıktı!

Ankara Gölbaşı Karşıyaka 113437 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parselleri askıya çıktı!

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Karşıyaka Mahallesi 113437 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı 30 gün süreyle askıya çıktı.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Karşıyaka Mahallesi, 113437 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; 


Bakanlık Makamı'nın 14 Temmuz 2014 tarihli ve 7133 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin ek 1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca 43/2014 arşiv no ve UİP-1622,2 plan işlem numarası ile onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 22 Eylül 2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarıldı.