Ankara-İzmir Mavi Tren projesi mecliste!

Ankara-İzmir Mavi Tren projesi mecliste!

Eskişehir kırsal alanlarında ulaşım sıkıntısı sonucu göçlerin artmasına ve Ankara-İzmir Mavi Tren projesinin Eskişehir'de hangi duraklardan geçeceğine ilişkin yazılı soru önergesi hazırlandı..


Ankara-İzmir Mavi Tren projesi mecliste!

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir kırsal alanlarında ulaşım sıkıntısı sonucu göçlerin artmasına ve Ankara-İzmir Mavi Tren projesinin Eskişehir'de hangi duraklardan geçeceğine ilişkin soru önergesi hazırladı. Sazak sorularının Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Sazak önergesinde "Necip Türk Milletinin geçim ve sosyokültürel devamlılığının temelini oluşturan Anadolu köylerimizde son zamanlarda yaşanan kent göçleri önüne geçilmekte geç kalınmış gizli birer gündemdir. Ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle küçük yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız karayollarında özel veya toplu taşıma araçları ile seyahat etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu durum bölge halkının yeterli olmayan ulaşım sorunları nedeniyle şehir merkezlerine göçlerini adeta teşvik etmektedir." dedi.

Yaklaşık olarak 850.000 nüfusu olan büyükşehir statüsündeki Eskişehir’in en büyük ilçesi olan Sivrihisar 20.000 nüfusludur ve son yirmi senede nüfusu neredeyse yüzde elli azaldığını belirten Sazak, "Öte yandan yatırımlarda göz ardı edilmişliğin sonucu olarak Mihalıççık’ın nüfusu ise son kırk senede çeyreğine gerilemiştir. Doksanlı yıllarda bahsi geçen bölgelerde nüfus artışının olduğu dahi gözlemlenmiştir." dedi.

"Eğitim, sağlık ve istihdam hakları 227 kilometrelik konvansiyonel demiryolu olmasına rağmen, ulaşımın kısıtlı olduğu bu bölgelerde vatandaşımıza sunulamamakta, köyler kimsesizliğe terk edilmekte, tarım ve hayvancılık ciddi şekilde sekteye uğramaktadır. Kentlerde oluşan kültürel ve ekonomik olarak arada kalmış bir ara nesil, milletimizin geleceği açısından tehlike arz etmektedir. Öte yandan kimsesizliğe terk edilmekte olan köylerin yeniden canlandırılması ve milli ekonomiye dönüş rotası çizilen yeni program dâhilinde köylerimizde tarım ve hayvancılığa teşviklerin çok yönlü olarak ele alınması zaruret arz etmektedir." diyen Sazak "Ankara - Eskişehir arasındaki tarım ve hayvancılıkla geçinen bölgenin göz ardı edilerek, yüksek hızlı trenin büyükşehirler arasında hizmete girmesi sonrası' kaldırılan tren seferleri, yerel insanına yanı başındaki iki büyükşehri uzak etmiştir. Son dönemde ülkemizde ulaşımın daha rahat ve hızlı hale gelmesi için sefere konan yüksek hızlı trenler ve yapımı devam eden yol çalışmaları yüzünden Karesi ve Boğaziçi Ekspresleri iptal edilmiştir. İptal edilen Karesi ve Boğaziçi Ekspresleri ile Biçer, Sazak, Yunusemre, Yalınlı, Beylikova ve Alpu istasyonları civarında ve çevre köylerde yaşayan insanlar ulaşım haklarından yıllardır mahrum bırakılmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığı açısından bakıldığında, Anadolu’nun merkezinde bulunan bu bölgenin zirai alt yapısı göz önüne alınarak sadece tarımsal ürünlerin veya hayvansal gıda ulaşımının bile raylı sistem ile sağlanabilirliği çiftçinin giderlerinde ciddi bir azalma sağlayarak yatırım olanakları ve milli ekonomiye katkı sağlayacağını görmenin zor olmadığını ifade eden Sazak, "Şehirlerde yetişen yeni nesil çiftçilerin köylerle bağlantılı olması ve modem köylerin oluşturulması açısından Anadolu’nun merkezinde olan bu hattın hâlihazırda döşeli raylı hatları mevcutken kendi haline bırakılması büyük bir eksikliktir. Ayrıca mevcut hat üzerinde bulunan ülkemizin kültürel mirası Yunus Emre Türbesi’nin de hızlı tren ulaşımına açılarak, kültürel mirasımıza sahip çıkılması gerekmektedir." diyerek 6 soru sordu.

Sazak'ın soruları

1. 15 Kasım 2018 tarihi itibariyle  Ankara  -  İzmir  hattında çalışacak olan Mavi Tren, Eskişehir’deki hangi istasyonlarda duracaktır? Duracağı istasyonlar hangi kıstaslara göre belirlenmiştir?

2. Ara istasyonlarda duran trenler kaldırıldıktan sonraki nüfus azalması ve göç oranlarıyla ilgili bir çalışma mevcut mudur?

3. 1 Nisan 2013 tarihinde iptal edilen Karesi Ekspresi ile 1 Şubat tarihinde önce güzergâhı değişen sonrada iptal edilen Boğaziçi Ekspresi yüzünden Eskişehir - Ankara demiryolu güzergâhında yaşayan vatandaşlarımız mağdur olmuşlardır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için özel bir çalışma veya saha araştırılması yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bu çalışmalar nelerdir?

4. İptal edilen tren seferlerinden dolayı yaşanan mağduriyeti gidermek için Eskişehir -Ankara ya da Arifıye - Ankara arasında banliyö trenlerinin sefere konulması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

5. Bölgenin tarım ve hayvancılığın canlandırılması için ara istasyonlarda yük taşımacılığı projesi çiftçinin ulaşım giderlerini belirgin ölçüde azaltıp ülke açısından da örnek teşkil edilebilir, bu konuda bir çalışma var mıdır? Yoksa bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

6. Ankara - Eskişehir ve Ankara - İstanbul arasında çalışan yüksek hızlı tren seferlerinin kültürel mirasımız olan Yunus Emre Türbesi’nin bağlı bulunduğu Yunusemre Beldesinde durması düşünülmekte midir? Bakanlığınız bu çalışma ile bölgeye değer katacağının farkında mıdır?