Ankara kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 ne kadar?

Ankara kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 ne kadar? Ankara kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 ne kadar?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümünde kira yardımının 2019'da ne kadar olacağını açıkladı. Peki Ankara kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 ne kadar?


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşümümde kira yardımının 2019'da ne kadar olacağı açıklandı. Peki  Ankara  kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 ne kadar?

Geçtiğimiz yıl Ankara için 960 TL olan kentsel dönüşüm kira yardım bedeli 2019 yılında 1.150 TL oldu. Kiracıya bir defaya mahsus olarak ödenen bedel ise 1.920 TL'den 2 bin 300 TL'ye çıktı. Yine Ankara'da sınırlı ayni hak sahibine ödenecek bedel ise 4 bin 800 TL iken 5 bin 750 TL oldu. 

Ankara
Malik:
 1.150,00 TL
Kiracı (Defaten): 2.300,00 TL
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 5.750,00 TL

Kentsel dönüşüm kira yardımı almanın koşulları

1- İkamet koşulu
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine her yıl alınacak Bakan Olur’una göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı ödemelerinde A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı aranmakta olup, malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara kira yardımı yapılıyor. Bu koşul, son 3 aylık faturalarla ispat edilebiliyor.

2- Yeni malikin gayrimenkulü aldığı tarih
A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra satış/ devir yapıldığı durumlarda, yeni malik Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet etme şartını sağlayamayacağından kira yardımına başvuramıyor. Eski malikin Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan şartları taşıması ve riskli olarak tespit edilen yapıyı satmadan/devretmeden önce kira yardımı ödemelerinin başlaması halinde ödemeleri devam ediyor.

3- Kredi desteği alınmamış olması
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği ödemesi yapılmıyor. Faiz destekli kredi için başvuruda bulunan ve Bakanlık tarafından faiz destekli kredi onayı verilen ancak herhangi bir nedenle bu hakkından feragat edip kira yardımına başvurmak isteyen hak sahiplerinin faiz desteği tutarının hesaplarına geçmiş olması halinde kira yardımı başvuruları kabul edilmiyor.

Gerekli belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2- Konut veya işyerinin tapu senedi 
3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 
4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 
    

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com

2019 kentsel dönüşüm kira yardımı açıklandı!