Ankara Yenimahalle'de 8614 ada 4 parselin imar planı askıda!

Ankara Yenimahalle'de 8614 ada 4 parselin imar planı askıda!Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Yenimahalle 8614 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi bugün askıya çıktı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:


Yenimahalle 8614 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

904/1-1