04 / 07 / 2022

Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatı meclis gündeminde!

Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatı meclis gündeminde!

Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatı 2019 yılı ödeneğine ve Yozgat ilindeki bazı inşaat yapım işleri meclis gündemine taşındı. CHPli Keven, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatı 2019 yılı ödeneğine ve Yozgat ilindeki bazı inşaat yapım işlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Keven, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Oktay, ''Yozgat’ta yapımı devam eden Hızlı Tren, Havaalanı, Kapalı Cezaevi, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve muhtelif yerlerde gölet-sulama inşaatlarının akıbeti ile ilgili Yozgat kamuoyu bilgilendirme istemektedir. İnşaatı yapan yüklenici firmaların inşaatı yarım bırakması veya ödenek yetersizliğinden dolayı şantiyeyi kapatması söz konusudur. Bu durum hem inşaat çalışanlarım hem de Yozgat esnafım ve halkım sıkıntıya sokmaktadır. 12 yıldır yapımı devam eden Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatının hizmete açılması ise kamuoyunda merakla beklenmektedir. 11. Kalkınma Planı’nda Yozgat’ta devam eden bu projelerle ilgili hiçbir plan bulunmamaktadır'' diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in soruları:
1 - 12 yıldır yapımı devam eden Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatının devam eden kısımlarında 2019 yılı ödeneği ne kadardır, bugün itibariyle tahsis edilen ödenek ne kadardır?
2- Ankara-Yozgat Sivas hızlı tren inşaatı işi kapsamında etaplara göre bugüne kadar yapılan ihalelerde ayrı ayrı sözleşme bedelleri ne kadardır, bugüne kadar yükleniciye ödenen toplam hakediş tutarları ne kadardır? 
3- Ankara-Yozgat Sivas hızlı tren inşaatı işinde etaplara göre yapılan ihalelerde ayrı ayrı sözleşme bitim tarihleri nedir? Yapılmış ise geçici kabul ve kesin kabul tarihleri nedir?
4- Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, işin kapsamında birden fazla ihale ve kısım olduğu için bu projenin geçmişini ve geleceğini gösteren detaylı bir görsel grafik hazırlanarak tarafımıza sunulması mümkün müdür?
5- Yozgat Bozok Havaalanı inşaatı yapım işinin işe başlama ve iş bitim tarihleri nedir?
6- Yozgat Bozok Havaalanı inşaatı yapım işinin 2019 yılı ödeneği ne kadardır, bugün itibariyle tahsis edilen ödenek ne kadardır?
7- Onaylı iş programında günümüze kadar gelmesi gereken iş ilerleme oranı yüzde kaçtır? Günümüz itibariyle havaalanı inşaatı fıziken yüzde kaç oranında ilerlemiştir?
8- Şantiye faal midir? Değilse neden faal değildir?
9- Kapalı Cezaevi inşaatı yapım işinin işe başlama ve iş bitim tarihleri nedir?
10- Kapalı Cezaevi inşaatı yapım işinin 2019 yılı ödeneği ne kadardır, bugün itibariyle tahsis edilen ödenek ne kadardır?
11- Onaylı iş programında günümüze kadar gelmesi gereken iş ilerleme oram yüzde kaçtır? Günümüz itibariyle kapalı cezaevi inşaatı fıziken yüzde kaç oranında ilerlemiştir?
12- Şantiye faal midir? Değilse neden faal değildir?
13- Adalet Eğitim Merkezi inşaatı yapım işinin işe başlama ve iş bitim tarihleri nedir?
14- Adalet Eğitim Merkezi inşaatı yapım işinin 2019 yılı ödeneği ne kadardır, bugün itibariyle tahsis edilen ödenek ne kadardır?
15- Onaylı iş programında günümüze kadar gelmesi gereken iş ilerleme oram yüzde kaçtır? Günümüz itibariyle Adalet Eğitim Merkezi inşaatı fıziken yüzde kaç oranında ilerlemiştir?
16- Şantiye faal midir? Değilse neden faal değildir?
17- Diyanet Eğitim Merkezi inşaatı yapım işinin işe başlama ve iş bitim tarihleri nedir?
18- Diyanet Eğitim Merkezi inşaatı yapım işinin 2019 yılı ödeneği ne kadardır, bugün itibariyle tahsis edilen ödenek ne kadardır?
19- Onaylı iş programında günümüze kadar gelmesi gereken iş ilerleme oram yüzde kaçtır? Günümüz itibariyle Diyanet Eğitim Merkezi inşaatı fıziken yüzde kaç oranında ilerlemiştir?
20- Şantiye faal midir? Değilse neden faal değildir?
21- DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta yürütülen gölet-sulama projelerinde sulama inşaatı bitirildiği halde gölet inşaatının henüz bitirilemediği yerler bulunmaktadır. Bu durum sulama tesisinin biran önce hizmete açılmasını engelleyerek milli zarara yol açmaktadır. Bu projeleri detaylı incelemeye alarak sebeplerini sorgulamayı planlıyor musunuz?
22- Yozgat ilimizde bazı bölgeler bilindiği üzere büyük miktarda maddi zarara yol açan bir sel felaketi yaşamıştır. Sel felaketi yaşanan köylerde yerleşim alanlarını korumaya yönelik taşkın koruma kanallarının yapımı büyük önem arz etmektedir. Bu köylerde Devlet Su İşleri tarafından taşkın koruma kanalı yapımına yönelik bir çalışma başlamış mıdır?
23- Sel felaketi yaşayan köylerimiz doğal afet kapsamına almacak mıdır?