05 / 07 / 2022

Ankara'da 123.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara'da 123.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara ili, Beştepe ilçesinde bulunan 20 sıra no. ile 50 sıra no. arasındaki gayrimenkuller 123 milyon 237 bin 500 TL'ye satılıyor...Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Ankara  ili, Beştepe ilçesinde bulunan 20 sıra no. ile 50 sıra no. arasındaki gayrimenkulleri 123 milyon 237 bin 500 TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 10-11-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Bankamız mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller "Kapalı Zarfla Teklif Alma" (teklif sahipleri artırmaya davet edilerek)  usulüne göre peşin bedelle satılacaktır.

Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir ve gayrimenkul satışlarımız KDV'den muaftır.
Ankara da Beştepe de bulunan 20 sıra no. ile 50 sıra no. arasındaki gayrimenkuller için (20 ve 50 dahil) 1.Grup ihale 10/08/2020 günü saat 09:30’da CPAnkara Hotel Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle Ankara adresinde yapılacaktır.

Ankara da bulunan 1-19-51-52-53-54-55-56 sıra no.lu gayrimenkuller için 2. Grup ihale 11/08/2020 günü saat 09.30’da CPAnkara Hotel Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle Ankara adresinde yapılacaktır.  
Ankara dışındaki gayrimenkuller için 3.Grup ihale 14/08/2020 günü saat 10:30’da, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye İstanbul adresinde yapılacaktır.
Her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarına ilişkin ödeme belgesinin açıklama kısmına ilgili gayrimenkul sıra numarası yazılarak ve internet sayfamızda örneği yer alan teklif mektubu ile Gayrimenkul Satış Şartnamesi doldurularak,

1.ve 2. Grup İhalede yer alan Ankara gayrimenkulleri için en geç 07/08/2020 günü saat 17:00’ye kadar,  3. Grup ihalede yar alan Ankara dışındaki gayrimenkuller için 14/08/2020 günü saat 10:00‘a kadar, teklifin her gayrimenkul için ayrı bir kapalı zarf içinde ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekir. Belirtilen teminat tutarları nakit olarak Bankamız Mali İşler Daire Başkanlığı’na da yatırılabilir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.

Teklif zarfları, yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunan teklif sahiplerinin huzurunda açılır. İhale işlemi, İhale Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda geçerli bulunan en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya davet etmek suretiyle gerçekleştirilir. Açık artırmaya katılacak teklif sahibinin bizzat kendisinin ya da yetkili temsilcisinin/vekilinin belirlenen ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekir.

Gayrimenkul için muhammen bedelin üzerinde gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınır. İhale komisyonunun kararı geçici mahiyette olup bu karar Bankamız yetkili organları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine vermekte serbesttir.

Teklif vermek için gerekli olan belgelerin ilgili ihale birimine teslim edilmesini ve teminatın yatırılmasını müteakip, belirtilen tarihlerde yapılacak ihale kısa sürede sonuçlandırılır ve teklif sahiplerine ihale sonucunda kazanıp-kazanmadığı hususunda bilgi verilir. İhalede kazanamayan ve değerlendirme dışı kalan teklif sahiplerine teminatları iade edilir.

En son teklif verme süresi Ankara gayrimenkulleri için: 07/082020 Cuma günü, saat 17:00'da kadar.

Ankara harici gayrimenkuller için: 14/08/2020 Cuma günü, saat 10:00'a kadar