Ankara'da çimento bilgilendirme toplantısı düzenlendi!

Ankara'da çimento bilgilendirme toplantısı düzenlendi!


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), şeffaf yönetim anlayışına uygun olarak kamu görevlileri için “Kamu Kurumları için Çimento Sektörü Brifingi ve Saha Ziyareti” adıyla Limak Anka Çimento Fabrikası’na bir ziyaret düzenledi.


Türk Çimento Sektörünün Enerji verimliliğinin artırılması konusunda çalışan ve çimento üretim süreçleri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştiren Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), en önemli paydaşları arasında yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜİK, EPDK ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın üst düzey yönetici ve uzmanları için 28 Mart 2019 tarihinde Limak Anka Çimento Fabrikası’nda bilgilendirme toplantısı ve teknik gezi düzenledi.

Açılışı, TÇMB Enerji Müdür Vekili Sabit Uslu tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında ilk olarak ziyaretin amacına anlatıldı. Uslu, “Paydaş kurumlarda ilgili bölümlerde çalışan yönetici ve uzmanların, mevzuat çalışmaları ile hazırlayacakları rapor, istatistiki bilgi derleme ve kıyaslama çalışmalarında sektörel dili konuşabilmeleri ve empati kurabilmeleri çimento sektörü için çok önemli. Kamuda görev yapan teknik uzmanlarında talebi olan çimento üretim süreçlerinin yerinde aktarılması ihtiyacına yönelik olarak bugün sizleri burada çimento üretiminin merkezinde bir araya getirdik.” ifadelerini kullandı. 

Toplantıda Limak Anka Çimento Fabrikası Müdürü Mehmet Maraşlı, çimento üretim süreçlerine ilişkin genel bilgilendirmeler yaptı. Bakım Müdürü Bülent Bulut ve TÇMB Çevre ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Derinöz Gencel tarafından sektörel öncelikler ve gelişim verileri, enerji tüketim noktaları, enerji yönetimi, verimlilik çalışmaları, iklim değişikliği, seragazı emisyonları ve atık geri kazanımı konularında geniş kapsamlı sunumlar yapıldı ve sorular yanıtlandı. Ankara’da yeni lokasyonundaki yeni tesisi ile faaliyetine başlayan Limak Anka Çimento Fabrikası’nın yetkilileri, sürdürülebilir üretim, kalite, verimlilik, çevre uyumu ve sosyal fayda misyonu çerçevesinde kamu paydaşları için Açık Kapı duyarlılığı ve şeffaflığı ile bilgilendirmelerde bulundular. Toplantı, fabrikada yapılan teknik saha gezisiyle son buldu.