Ankara'da icradan 1 milyon 626 bin 800 TL'e satılık arsa!

Ankara'da icradan 1 milyon 626 bin 800 TL'e satılık arsa! Ankara'da icradan 1 milyon 626 bin 800 TL'e satılık arsa!

Ankara İli Etimesgut İlçesi'nde yer alan arsa Ankara Batı 2.icra Dairesi tarafından 16 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00 ile 10:05 arasında ihaleye çıkıyor.Ankara Batı 2.İcra Dairesi  Ankara  İli Etimesgut İlçesinde yer alan arsayı 1 milyon 626 bin 800 TL bedelle satıyor. Satışı açık arttırma usulüyle yapılacak olan arsaya Bağlıca Caddesinden ayrılan toprak yol yol bulunuyor.


İnşaat yapımına uygun bir yerde olan arsa, Höyük Caddesi'ne ve Zirve Caddesi'ne cephesi bulunuyor. Üzerinde sabit muhtesatı olmayan arsanın çevresinde 2 katlı villalar yer alıyor.


İhale İlanı


T.C ANKARA BATI 2.İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI


Satılmasına kara verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri;


TAŞINMAZIN


Özellikleri: Amkara İli Etimesgt İlçesinde 47586 ada, 9 parselde kayıtlı 4.067 metrekare miktarlı arsa 1.686.800 TL bedelle satılacaktır.


Kıymeti: 1.686.800 TL


Adresi: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi 47586 Ada 9 Parsel 4.067,00 m2 yüzölçümlü arsa Höyük Caddesi ve Zirve Caddesine cepheli arsadır. Etimesgut/Ankara


Yüzölçümü: 4.067 m2


İmar Durumu: İnşaat tarzı Bağlıca mah. 47586 ada 9 pasel 85101 nolu kesin parselasyon planı apsamında konut alanı olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin E-0,35 ve saçak seviyesinin h max=serbest olacak şekilde yapılaşma koşulu bildirilmiştir.


Arsa Toplam: 4.067.00 m2 x 400,00 TL/m2=1.626.800.00 TL


Kaydındaki şerhler tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış günü 16/09/2014 10:00 ile 10:05 arasında


2.Satış günü 15/10/2014 10:00 ile 10:05 arasında


Satış Yeri: Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu 


Satış şartları 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1905 Tlmt. Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/07/2014


(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İlanın tam metni için tıklayın