Ankara'da icradan 3 milyon 158 bin TL'ye satılık 2 tarla!

Ankara'da icradan 3 milyon 158 bin TL'ye satılık 2 tarla!

Akyurt İcra Müdürlüğü, Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar Mahallesi, 255 ve 570 nolu parsellerde yer alan 2 adet tarlayı satışa sunuyor. 255 nolu parselde bulunan tarlanın kıymeti 652 bin TL, 570 nolu parseldeki tarla ise 2 milyon 506 bin TL

Akyurt İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

AKYURT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İZALE-İ
ŞÜYUU SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ
AÇIK ARTIRMA İLANI

SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN VASIFLARI:

Ankara İli, Akyurt ilçesi, Balıkhisar Mahallesi (Köyü) 255,570 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların satışı yapılacaktır. Tarla vasıflı taşınmazlar her ne kadar tarla vasıflı olduğu belirtilmiş İse de, taşınmazların etrafında köy yerleşim alanları bahçeli bağ evleri ve dinlenmek için yapılmış münferit villa tipi toplu konutlar, kooperatif şeklinde yapılmış dubleks, tribleks konutların bulunduğu tespit edilmiş olup arsa özelliği kazanmış durumdadır. Taşınmazlar Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalmaktadır ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE SATIŞ SAATİ

1- 255 nolu parsel, 6.520,00 m2. yüzölçümlü tarla 652.000,00 TL. Satış saati: 14.15-14.20
2- 570 nolu parsel 35.800,00 m2. yüzölçümlü tarla 2.506.000,00 TL. Satış Saati: 14.25-14.30

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Satış 05.09.2011 Pazartesi günü, yukarıdaki parseller karşısında yazılı saatler arasında, Akyurt icra Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacakları varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15.09.2011 Perşembe günü Akyurt icra Müdürlüğü önünde yukarıda yazılı saatler arasında 2. artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi ve tahmin edilen kıymetin % 40'ını bulması koşuluyla en çok arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Mitti, bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satışa katılacak hissedarların hissesi % 20 oranını karşılaması durumunda bu hissedarlardan teminat alınmayacaktır. Hissedarların hisseleri % 20'den az ise hisseleri oranı ile % 20 arasındaki fark teminat olarak alınacaktır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 18 KDV, Damga Vergisi, ihale Damga Vergisi, tapu harcı ve tapu masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve Tellaliye Harcı satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkulün üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayandığı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan, masraflardan ve % 10 faizden alıcı ve kefiller mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1 İ.Ş. Sayılı dosya numarası, MERNİS/tebligat adresi yazılı kimlik fotokopisi ile dairemize başvurmaları ilan olunur.
Bu ilan tebligat yapılamayan alakadarlara ilanen tebligat hükmündedir.

Akyurt İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com