Ankara'da satılık 36 arsa ve arazi

Ankara'da satılık 36 arsa ve araziAnkara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Ankara'da atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan program kapsamında, 36 adet taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.


Ankara Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulanan program dahilinde 36 taşınmazın 29 adedi 14 milyon 629 bin 470 YTL bedelli imar planında konut alanı, 910 bin YTL tahmini bedelli 1 adet anaokulu alanı, 800 bin YTL tahmini bedelli 1 adet özel eğitim alanı, 181 bin YTL tahmini bedelli 1 adet ticaret alanı, 133 bin YTL tahmini bedelli 1 adet kreş yeri alanı, 65 bin YTL tahmini bedelli 1 adet arsa ile sosyal kültür tesis alanı ve 26 bin 500 YTL tahmini bedelli 1 adet daireden oluşuyor.

Ankara Defterdarlığı, söz konusu taşınmazların satışına ek olarak 247 bin YTL tahmini bedelli 1 adet imarsız arsa üzerinde eğitim amaçlı okul yeri için irtifak hakkı tesis edilmek üzere, 1 yıl süreyle ön izin de verecek.

Söz konusu taşınmazlardan satışı yapılacak olanların ihaleleri, 20 Eylül 2007 tarihinde "açık teklif usulüne" göre, okul yeri için irtifak hakkı ön izin verilmesi de yine aynı tarihte "pazarlık" usulü ile  Ankara  Ulusta bulunan hizmet binasında toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Satışı yapılan taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler esnasında düzenlenen belgeler, resim, harç ve katma değer vergisinden müstesna olurken, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacak.