Manavgat'ta satılık hazine arsa ve arazileri!

Manavgat'ta satılık hazine arsa ve arazileri!

Antalya Manavgat'ta satılık hazine arsa ve arazileri bulunuyor...İşte, konuyla ilgili yapılan açıklama;

Antalya'da  96 bin 447 parselde 7 milyon 650 bin  metrekare yüzölçüme sahip Hazine arazileri bulunmaktadır. İlimiz yüzölçümünün 20.732 km olduğu göz önüne alındığında 1/3 ünün tapuda Hazine adına tescilli olduğu görülmektedir. İlimizde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri de eklediğimizde İlimiz yüzölçümünün yaklaşık yüzde 55' i Hazine taşınmazıdır. 

Bu aslında hiç övünülecek bir durum değildir. Dünya ekonomilerini incelediğimiz zaman, gelişmiş batı ekonomilerine baktığımızda hiçbirinde bu kadar fazla devlet arazisi ya da ölü atıl sermaye bulunmamaktadır. Tamamına yakını ekonomiye kazandırılmıştır. Bizimde atıl gayrimenkullerimizi bir an önce ekonomiye kazandırarak gelişmiş ülke ekonomileri ile yarışabilir duruma gelmemiz gerekmektedir.

Bu sebeple Defterdarlığımızca, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olanlara tahsisi yapılmakta olup, herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olmayan taşınmazlar ise, kiralama, ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, tarımsal amaçlı kiralamalar, yatırımcılara taşınmaz tahsisi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine taşınmaz satışı, kat karşılığı inşaat yapımı gibi geniş bir yelpazede gerek kamu yararı, gerekse atıl vaziyette bekleyen ve ölü sermaye olan taşınmazlarımızın ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır.

Hazineye ait herhangi bir taşınmazı satın almak isteyen vatandaşlarımız, satın almak istedikleri taşınmazın tapu kayıt bilgilerini belirtir dilekçe ile Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, taşınmazların hukuki ve fiili durumları incelenerek en kısa zamanda ekonomiye kazandırılması amacıyla değerlendirilmekte, ayrıca vatandaşlarımız belirli periyotlar dahilinde yaptığımız ve kamuoyuna gerek basın yoluyla duyurulmakta,  gerekse internet sitemiz (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) de ihale ilanları listeler halinde yayınlanmaktadır.

Taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla yaptığımız satış ihalelerine Mayıs ayı içinde de devam edilmekte olup, bu çerçevede, Manavgat   İlçemizde bulunan 67 bin 470 metrekare büyüklüğünde  1.182.200,00  TL değerinde 11 adet Hazine arsa ve arazisi  18 Mayıs 2010 Salı günü Manavgat  Malmüdürlüğünde açık ihale usulü ile  satılacaktır.  
 
İhalede satışa çıkacak taşınmazlardan;

Bereket Köyünde bulunan 288 parsel numaralı 42.000 m2 büyüklüğündeki arazinin 600.000,00 TL değerinde olup taşınmaz plansız sahada kalmaktadır. 

Yine aynı ihale de satışa çıkarılacak, Gündoğdu köyü sınırları içinde kalan 1917 parsel numaralı, 3.194 m2 yüzölçüme sahip,  240.000,00 TL değerindeki arazide plansız alanda bulunmaktadır. 

İhale'de satışa çıkarılacak arsalardan Yukarı  ve Sarılar Mahallelerinde bulunan 404 m2 büyüklüğünde iki adet Hazine arsası ise toplam 69.600,00 TL değer üzerinden açık ihale usulü ile satılacaktır. Taşınmazların ikisi de 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmıştır. 

Ayrıca, Akın, Çavuş, Demirciler, Evrenleryahşi, Hacıobası, Hatipler ve Sülek Köylerinde bulunan 272.600,00 TL değerinde 21.872 m2 yüzölçüme sahip 7 adet arazi ise plansız sahada kalmaktadır. 

Bilindiği  üzere Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedel 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise  her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır. 
 
 Hidayet MAT
Antalya Defterdarı

--

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, Manavgat ilçesinde atıl durumda bulunan hazine arazilerinden bir bölümünün ihale ile satışa çıkarıldığını bildirdi.

Defterdar Mat yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da 96 bin 447 parselde 7 milyon 650 bin metre kare yüzölçüme sahip hazine arazileri bulunduğunu belirtti.

Antalya'nın yüzölçümünün 20 bin 732 kilometre kare olduğunu anımsatan Mat, "Bu göz önüne alındığında, bu alanın 1/3'ünün tapuda hazine adına tescilli olduğu görülmektedir. İlimizde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri de eklediğimizde, ilimiz yüzölçümünün yaklaşık yüzde 55'i hazine taşınmazıdır" dedi. Bu durumun hiç de övünülecek bir durum olmadığını ifade eden Mat, şunları söyledi:

"Gelişmiş batı ekonomilerinin hiçbirinde bu kadar fazla devlet arazisi ya da ölü atıl sermaye bulunmamaktadır. Tamamına yakını ekonomiye kazandırılmıştır. Bizim de atıl gayrimenkullerimizi bir an önce ekonomiye kazandırarak, gelişmiş ülke ekonomileri ile yarışabilir duruma gelmemiz gerekmektedir. Bu sebeple Defterdarlığımızca, Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olanlara tahsisi yapılmakta olup, herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olmayan taşınmazlar ise, kiralama, ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, tarımsal amaçlı kiralamalar, yatırımcılara taşınmaz tahsisi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine taşınmaz satışı, kat karşılığı inşaat yapımı gibi geniş bir yelpazede gerek kamu yararı, gerekse atıl vaziyette bekleyen ve ölü sermaye olan taşınmazlarımızın ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır."

Hazineye ait herhangi bir taşınmazı satın almak isteyen vatandaşların, satın almak istedikleri taşınmazın tapu kayıt bilgilerini belirtir dilekçe ile Defterdarlık veya Mal müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, taşınmazların hukuki ve fiili durumları incelenerek, en kısa zamanda ekonomiye kazandırılması amacıyla değerlendirildiğini vurgulayan Mat, "Taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla yaptığımız satış ihalelerine Mayıs ayında da devam edilecek. Manavgat'ta toplam 67 bin 470 metre kare büyüklüğünde 1 milyon 182 bin 200 TL değerinde 11 Hazine arsa ve arazisi 18 Mayısta ihale ile satılacak" dedi.

Mat, ihalede satışa çıkacak taşınmazlardan Bereket köyünde bulunan 288 parsel numaralı 42 bin metre kare büyüklüğündeki arazinin 600 bin TL değerinde olduğunu, taşınmazın plansız sahada kaldığını, Gündoğdu köyü sınırları içinde kalan 1917 parsel numaralı, 3 bin 194 metre kare yüzölçüme sahip, 240 bin TL değerindeki arazinin de plansız alanda bulunduğunu bildirdi.

İhalede satışa çıkarılacak arsalardan Yukarı ve Sarılar mahallelerindeki 404 metre kare büyüklüğünde iki Hazine arsası ise toplam 69 bin 600 TL TL değer üzerinden açık ihale usulü ile satılacak. Taşınmazların ikisi de 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmış durumda bulunuyor.

Akın, Çavuş, Demirciler, Evrenleryahşi, Hacıobası, Hatipler ve Sülek Köylerinde bulunan 272 bin 600 TL değerinde 21 bin 872 metre kare yüzölçüme sahip 7 arazi ise plansız sahada yer alıyor.

Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedel 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getiriliyor. Bu taksitlere ise aylık yüzde 0,75 oranında düşük faiz uygulanıyor.

Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacak.
AA