Ankara'da satılık 96 arsa!

Ankara'da satılık 96 arsa!

Hazineye ait arsa ve arazileri ekonomiye kazandırmak amacıyla, Ankara'nın Çubuk, Kazan ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan, toplam 96 adet gayrimenkul 2 milyon 938 bin 70 YTL tahmini bedel üzerinden satışa çıkarıldı.


Ankara Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 milyon 938 bin 70 YTL tahmini bedel üzerinden satışa çıkarılan taşınmazların ihalesi "açık artırma usulü" ile gerçekleştirilecek.

İmar planında konut alanı olarak ayrılan 63 adet taşınmaz 2 milyon 316 bin 740 YTL, ticaret ve konut alanı olarak ayrılan 1 adet taşınmazdaki Hazine hissesi 11 bin 500 YTL, özel şartlı bağ, bahçe alanı olarak ayrılan 1 adet taşınmazdaki Hazine hissesi ise 155 bin YTL tahmini bedel üzerinden satılacak.

Ayrıca sanayi alanı olarak ayrılan 1 adet taşınmazdaki Hazine hissesinin tahmini bedeli 80 bin YTL, mücavir alan sınırları içinde dışında bulunan 30 adet imarsız taşınmazın tahmini bedeli ise 374 bin 830 YTL olarak belirlendi.

Söz konusu taşınmazların satışı, 22-23 ve 24 Ekim 2007 tarihlerinde açık artırma usulü ile defterdarlığın hizmet binasında bulunan ihale salonunda Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon huzurunda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan taşınmazların satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep üzerine mücavir alan içerisinde 5 bin YTL üzeri ve mücavir alan dışında bin YTL üzeri olması halinde dörtte biri peşin olarak ödendikten sonra geriye kalan bedele yüzde 9 (aylık 0,75) kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay içinde 8 eşit taksitle ödenebilecek.

Taksitle ödeme yapılması halinde, kanuni faiz ile birlikte ipotek tesis edilerek veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi halinde taşınmazların alıcısı adına tescilleri yapılacak.

Satışı yapılan taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler esnasında düzenlenen belgeler, resim, harçlardan ve katma değer vergisinden (KDV) müstesna olacak.

Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihinden itibaren, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacak. İstekliler söz konusu ihaleye ait şartnameyi, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünde bulunan ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görebilecekler.