Ankara'daki acele kamulaştırmaya ilişkin 10 sorun TBMM'de!

Ankara'daki acele kamulaştırmaya ilişkin 10 sorun TBMM'de!Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı'nı kapsayan Acele Kamulaştırma Kararını meclis gündemine taşıdı. Gök sorularının Başbakan Davutoğlu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti..


Ankara


Ankara Milletvekili Levent Gök,  Ankara  Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı'nı kapsayan Acele Kamulaştırma Kararını meclis gündemine taşıdı. Gök sorularını, Başbakan Davutoğlu'na iletti.


Gök önergesinde, "Resmi Gazetenin 07.09.2005 tarihli ve 25929 sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 15.07.2005 tarihli 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun uyarınca, 2005/9289 sayı 08.08.2005 tarihinde Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı kararı yürürlüğe konmuş olduğundan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı için Koruma Amaçlı İmar Planı ve Yenileme Projelerinin hazırlanması adı altında bazı idari işlemler başlatılmıştır.


Başkent Ankara için kentsel dokusu, tarihsel, kültürel duruşuyla hayati önem taşıyan Ulus ve civarı bu işlemlerin odağında yer almıştır.


Meslek Odalarının yargıya taşıdığı Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamaları yıllarca Ankara gündemini belirlemiştir.


Kültürel kimliğin ve Kent belleğinin belirgin özelliklerini taşıyan Ulus Meydanı ve çevresindeki yapılar sürekli tehdit altında bulunmuştur." dedi.


Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma-lslah İmar Planı ile aynı kurulun 9280 sayılı kararı ile uygun bulunan Ankara Eski Kent Dokusunun Planlanması, Sağlıklaştırması ve Koruması Projesinin plan onama sınırlarının, “yenileme alan sınırı” olarak kabul edildiğini ve bu sınırın Bakanlar Kurulu’nun 2005/9289 sayı ve 08.08.2005 tarihli kararı ile kabul edildiğini ifade eden Gök, "En son olarak 06.07.2015 Ulus ve civarındaki birçok alanın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır." dedi.


"Yenileme Alanı Projesi adı altındaki Özel Proje Alanları Hacıbayram Camisi ve Meydan Düzenleme Alanını, Taşhan Kapalı Çarşı Alanını, Millet Çarşısını, Perakende Ticaret Hali, Minibüs Terminali ve çok katlı otopark alanını, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kültürel Tesis Alanını, Roma Hamamı Arkeolojik Gezi Parkını, Bent Deresi Tarihi Rekreasyon Alanını, Ulus İş Hanını, 2576 ve 5869 no’lu adaların bulunduğu alanları, Akkale Müzesi ve Çevresini ifade etmektedir.


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nce Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plam'nın iptaline yol açan 14 Ocak 2005 tarihindeki kararla Akbank/Eski Lozan Palas/1920- 1930, Türk Vakıfları Araştırma Merkezi/İlk Etibank/1935, Ankara Hali /1937, Ankara Belediyesi/Belediye Ticaret Evi/1947, Ulus Meydanı İş Hanı/1954, Modem Çarşı/1947, Anafartalar Çarşısı/1967 Ulus Meydanı, çarşı ve binaları/1967 yıkılma olasılığı yüksek yapılar olarak öne çıkmış bulunmaktadır.


Bu çok katmanlı yapılar, Ulus ve civarı olarak sadece fiziksel görünüşleriyle değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel süreçleri ifade eden düzenlemeler olarak ele alındığında bu yapıların korunmasının kaçınılmazlığı ortaya çıkmaktadır." ifadelerinde bulunan Gök, bu bağlamda 10 soru hazırladı.


1- TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odasının diğer bileşenlerin de omuz vermesiyle uygulamaların Ulus ve civarına zarar vermesini önlemeye dönük dava süreci yaşanmaktayken bölge ile ilgili olarak alınan “Acele Kamulaştırma Kararı” nın “Yurt Savunması “ ile ilgisi nedir?


2- Ulus ve civarındaki anılan bu yapılar bakımından “Acele Kamulaştırma Kararı” nı gerektiren hangi olağanüstü durum vardır?


3- Ulus ve civarında Acele Kamulaştırma yapılmaması halinde ne gibi sakıncalar doğabileceği hesaplanmıştır ki olağan kamulaştırma yolu tercih edilmemiştir?


4- Ortada bir Seferberlik ve savaş hali bulunmadığına göre, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanacağı bir yurt savunması söz konusu değilken, “Acele Kamulaştırma Kararı” nın açıklanmayan bir başka gerekçesi var mıdır? Varsa nedir? Açıklar mısınız?


5- Ulus olarak içinden geçmekte olduğumuz bunalımlı sürecin atlatılması için atılacak adımlar, savaş ve seferberlik hali yaşamadığımız ve olağanüstü hal içinde bulunmadığımız halde “Ulus semti için alınan Acele Kamulaştırma Kararı”nda neden ısrar edilmiştir?


6- Ulus ve civarı için alınan Acele Kamulaştırma Kararının uygulanması halinde yıkılması söz konusu yapılar nedeniyle etkilenerek işsiz kalacak esnaf, kiracı ve çalışan sayısı nedir? Doğacak sosyal sorunlar gereğince tartışılmış mıdır?


7- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve İçişleri Bakanlığı’nın “Acele Kamulaştırma” taleplerini içeren yazılarındaki gerekçeler nelerdir?


8- Bakanlar Kurulu’nun “acelecilik” gerekçesini açıklayacak mısınız?


9- Bugün itibariyle yıkımına başlanmış, yıkımı süren kaç yapı vardır? Bu yapılar hangileridir Yapı maliki tapu kayıtlarına göre kimdir, hangi kurumdur?


10- Kentin belleğini, çevresel duyarlılığını dumura uğratacak bu acele kamulaştırma kararını kentin tarihine saygı gereği bir kez daha gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?