25 / 06 / 2022

Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Aksu'da 10.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Aksu'da 10.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği, Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi 13389 ada 10 parselde yer alan 5 bin 93 metrekarelik arsayı 10 milyon 186 bin TL'ye satıyor...Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi 13389 ada 10 parselde yer alan 5 bin 93 metrekarelik arsa 10 milyon 186 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 6 Ocak 2020 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. ANTALYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Antalya İli Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi 13389 ada 10 parsel ARSAdır. Oteller Bölgesi ve denize yakındır. Etrafında boş arsa, yazlık siteler ve oteller bulunmaktadır. Belediye Hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üzerinde herhangi bir inşai ve zirai muhtesat bulunmamaktadır.
Adresi : Kemerağzı Mahallesi AKSU / ANTALYA
Yüzölçümü : 5.093,00 m2
İmar Durumu : Parsel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan inceleme ve değerlendirme Kurulunun 29/03/2018 tarih ve 2018/03-32 sayılı kararları ile uygun görülerek 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesi uyarınca 04/05/2018 tarihinde onaylanmış olan Kemerağzı-Kundu KTKGB 1. Etap-1. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "TK" "Konut-Turizm" alanında kaldığı görülmektedir. Konut-Turizm planları Konut veya Turizm Tesislerinin sadece birinin yer alabileceği alanlar olup, söz konusu taşınmaz 10000 m2 den küçük olduğu için E:0.80 Yençok-6 Kat konut alanıdır
Kıymeti : 10.186.000,00 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Yoktur.
1. Satış Günü : 06/01/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Antalya Adliye 5. Kat D Blok 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/11/2019